background img
Tem 2, 2018
80 Views

Zubritski Mitropolski Kerov – İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum Kitabını İndir

Written by

Zubritski Mitropolski Kerov – İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum Kitabının Özeti

Mitropolski [“İlkel Topluluk”], Y. Zubritski [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 1-3, 5; İkinci bölüm; Üçüncü Bölüm, 1; Dördüncü Bölüm, 1, 2] ve V. Kerov [“Köleci Toplum”: Birinci Bölüm, 4, 6, 7; Üçüncü Bölüm, 2; Dördüncü Bölüm 3-5; ve “Feodal Toplum”] tarafından hazırlanan Aperçu d’histoire et d’économie I, La communauté primitive, la société esclavagiste, la société féodal (Editions du progrés, Moscou) adlı kitabı, Fransızcasından Sevim Belli dilimize çevirdi ve kitap İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum – Kapitalist-Öncesi Biçimler adı ile, Sol Yayınları tarafından Ekim 2011 (Birinci Baskı: Ekim 1968; İkinci Baskı: Nisan 1971; Üçüncü Baskı: Kasım 1974; Dördüncü Baskı: Mart 1976; Beşinci Baskı; Nisan 1977; Altıncı Baskı: Haziran 1978; Yedinci Baskı: Nisan 1979; Sekizinci Baskı: Ocak 1980; Dokuzuncu Baskı: Ekim 1987; Onuncu Baskı: Kasım 1989; Onbirinci Baskı: Ağustos 1992; Onikinci Baskı: Ekim 1997; Onüçüncü Baskı: Haziran 2002; Ondördüncü Baskı: Ekim 2007) tarihinde Ankara’da Kuban Matbaacılık’ta bastırıldı.

Zubritski Mitropolski Kerov – İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir