background img
Mar 5, 2018
66 Views

YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI YAVUZ ALTUNÖZ Kitabını İndir

Written by

YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI Hâkimiyet, bir devleti devlet yapan en ehemmiyetli unsurlardan biridir. Tarih boyuncamilletler bir hayli devletler kurulmuşlardır. Her devlet kendi hâkimiyet anlayışınımeydana getirmiştir. Dünyanın kadim milletlerinden olan Türkler, Bozkır kültürü ileİslam kültürünü kendine has bir şekilde birleştirmek suretiyle yeni bir hakimiyetanlayışı ortaya koymuştur. Bu anlayış içerisinde bulunan Türkler, çevreninde bulunanmilletlerin kültürlerinden ve devlet yapılarında da etkilenmişlerdir.Türklerin hakimiyeti Tanrıdan aldıklarına ve bu gücü yaradan hesabına kullandıklarınainanmakta idiler. Bu inanış bu arada dönemin hakim inanışı olmakla beraberTürkler hükümdarlarına asla ulûhiyyet atfetmemişlerdir. Ayrı olarak Türklerdehükümdar’ın yetkileri gerek töre gerekse meclis tarafından sınırlandırılmış olmasıyla dadiğer muasırı olan milletlerin hakimiyet anlayışlarından farklıdır. Türklerde hakimiyethakka hizmet için halka hizmet düsturu ile kullanılmıştır. Bu bağlamda Türklerinhakimiyet anlayışlarının diğer milletlerden değişik ve kendine has bir anlayış olduğunusöyleyebiliriz. Kutadgu Bilig ve Siyasetname isimli yapıtlarda de izlerini gördüğümüzTürk Cihan Hakimiyeti anlayışı Türklerin hakimiyet telakkilerinin temelini teşkiletmekte ve Türkler bu anlayış üzerine hayatlarını tertip etmektedirler.

 

YUSUF HAS HACİB’İN KUTADGU BİLİG’İ VE NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ IŞIĞINDA TÜRK HAKİMİYET ANLAYIŞI YAVUZ ALTUNÖZ Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir