background img
Şub 11, 2018
81 Views

Yusuf Halaçoğlu Ermeni Göçü Kitabını İndir

Written by

Yusuf Halaçoğlu  Ermeni Göçü Birinci Dünya Savaşı, bütün dünyanın sanki birbiriniboğazladığı, milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği bir vahşetinadıdır. Bu savaşta insanlık değerleri rafa kaldırılmıştır. Bir takımyöneticilerin şahsi hırslarından habersiz olan milyonlarca günahsızkadın, çocuk ve suçsuz insanın yaşadığı acı, altından kalkılmaz biryükü insanlığın sırtına yüklemiştir. Bu savaşta tüm insanlık birtrajedi yaşamıştır. Ne yazık ki, bu denli felakete kapı aralayan birsavaşın hemen peşinden, otuz sene sonra yeniden kişisel hırsların, âdetainsanlıkla alay edercesine geçmişte yaşanan acıları unutup, daha dafeci ikinci büyük savaşa girmesi, uygar dünyanın ibret almasınıgerektiren bir tarih kesitidir. Fakat ne yazık ki bugün de tarihtekerrür etmektedir. Dileğimiz, bundan böyle insanların acı çekmemesidir.Birinci büyük savaşta, başka bir deyişle 1915’te, savaşın en yoğun olarakcereyan ettiği coğrafyalardan biri de Osmanlı İmparatorluğu idi.İmparatorluğun üç cephede, Çanakkale, Kafkasya ve Suriye-Filistinbölgesinde verdiği mücadele, tarih araştırmacıları için, sanki birlabaratuar niteliği taşımaktadır. Meselâ Çanakkale Savaşları,Türklerle İngiliz ve Fransızlar arasında geçmesine karşın, bugünbu savaş, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan gibi ülkeleri deyakından ilgilendiriyor. Keza Kafkas cephesinde Rus, Gürcü,Azeri, Ermeni ve Türkler karşı karşıya gelmiştir. Suriye-Filistincephesi ise İngiliz, Fransız, Arap ve Türklerin çarpışmalarına sahneolmuştur. İşte böyle bir ortamda, Osmanlı yurttaşı olanErmenilerin, yukarıda sayılan devletlerle Osmanlı Devleti’ne karşıişbirliği yaptıkları görülmektedir. Bu yüzden savaş bölgesinden,savaş alanı dışına nakledilen Ermenilerin, o tarihte başlarına geldiğiiddia edilen ve çoğu politik nedenlerle ortaya atılan bir takımolayların gerçek yüzü, tarih metodolojisinin sıradan kurallarıçerçevesinde analiz etmek vaziyetindedir.Tarih bilimi, geçmişte olmuş olayları, farklıpencerelerden değerlendiren, ama bu değerlendirmeleri belgeleredaydıran bir ilim dalıdır. Biz buna sadık kalarak, kısa, ancak öz birkitapçık hazırladık. Burada sunulan belgeler, çok söze gerekduyurmayacak biçimde, Ermenilerin soykırım iddialarına bilimselolarak cevaplamakta ve soykırım tanımıyla, Ermenilerin Suriye’yenakillerinin uyuşmadığını göstermektedir. Bunun yanısıra, akıllardaşekillenen pek çok meselenin yanıtını da burada görmekteyiz.Aslında ortaya atılan her iddiaya karşı bir kitap yazmakmümkündür. Ancak hedefimiz, herkesin merak ettiklerinibulacakları ve rahat okuyabilecekleri bir kitapçık hazırlamakolduğundan, bu yola müracaat edilmiştir. Özellikle kitap sonunakonulan çoğu yabancı arşiv vesikaları, Ermenilerin ve Ermeni yanlısıçevrelerin iddialarının meblağsızlığını ortaya koymaktadır. Bazıokurlarımız, Ermenilerin Türklere uyguladıkları katliamlardanbahsedilmediğini düşünebilirler. Ancak kitabın isminden daanlaşılacağı üzere, temel hedef, Ermenilerin soykırım iddialarınabelgelerle cevaplamaktır. Buna karşılık soykırım iddiasındabulunanların da, bundan böyle, aynı şekilde dokümanlarla iddialarınıkanıtlamaları gerekecektir. Özellikle, soykırım yapıldığınıparlamentolarında kabul eden devletlerin, insanlık ayıbı olan böylebir suçlamayı neye dayanarak aldıklarını izahları koşuldur. Aksitakdirde başkaları da onları, 1948 soykırım sözleşmesinin, “birulusa veya topluluğa, bedensel-tinsel zarar vermek” maddesiniihlal iddiasıyla, soykırım yapmakla suçlayabilirler.

Yusuf Halaçoğlu Ermeni Göçü Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir