background img
Şub 11, 2018
62 Views

Yıldırım Koç Abd Ve Işci Sınıfı Kitabını İndir

Written by

Yıldırım Koç   Amerika birleşik devletleri Ve Işci Sınıfı Son zamanlarda Türkiye’nin ve Türkiye işçi sınıfının geleceğine ait tartışmaların odak noktalarından biri,Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileridir.Bu konuda üç ayrı sual söz konusudur.Türkiye uzun müddet, “Avrupa Birliği’ne girelim mi, girmeyelim mi?” sorusunu tartıştı. Bu sorununmantığında, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi almaya hazır olduğu, girip girmeme konusundaki kararınTürkiye’de bulunduğu gibi bir anlayış yatıyordu. Konuyla yakından ilgilenmeyenlerin büyük bölümü,soruyu hâlâ bu biçimiyle sormaya devam etmektedir.Sorgulamada ikinci mertebe, “Avrupa Birliği, Türkiye’yi azalığa alır mı, almaz mı?” oldu. Bu soruyusormaya başlayanlar, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kendi içine almayacağı düşüncesini müdafaa edenlerdi. Busoruyu soranların çoğunluğunun kanısı, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi bekleme odasında tutarak, onukendi içine sokmadan, ondan tüm istediklerini alacağı bir çizgi izlenmekte olduğuydu.Sorgulamada üçüncü evre ise, “Avrupa Birliği Türkiye’yi parçalamaya mı çalışıyor?” sualidir.Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi kendi içine almadan Türkiye’ye yaptırmak istedikleri, Türkiye’nin veulusumuzun bütünlüğü açısından son derece tehlikeli uygulamalardır. Avrupa Birliği henüzOrtadoğu’da AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ile bir çatışmaya girebilecek güçte değildir. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’nin Türkiye’den talepleri, BüyükOrtadoğu Projesi’nde ehemmiyetli askerî üslerin verilmesi ve “ılımlı İslam” modelinin merkezi olmasıdır.Türkiye Cumhuriyeti bu iki öğrenci de pozitif cevap vermediğinden, Türkiye topraklarının bir bölümündekurularak Kürdistan ve Türkiye aleyhinde genişletilecek Ermenistan bu görevleri yerine getirebilir.

Yıldırım Koç Abd Ve Işci Sınıfı Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir