background img
May 30, 2018
75 Views

Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu Kitabını İndir

Written by

Vural Ağaoğlu – Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu pdf kitap okuTürklerin nasıl ve neden Müslüman oldukları ile ilgili pek konuĢulmak istenmez. MüslümanlaĢtırılmamız okullarda bizlere, maksatlı olarak anlatılmamıĢtır. Zira “zorbalığınolmadığı” söylenen Ġslâmiyet, Türklere kılıç zoru ile kabul ettirilmiĢtir. Bunun aksine bize, Türklerin Müslümanlığa geçiĢi, kendi istekleriyle olmuĢ gibi gösterilmiĢtir. Ġslâm’ın Türklere zorla kabul ettirilmesi, 670’li senelerde kanlı savaĢlarla baĢlayarak 740’lara kadar sürer.

Vural Ağaoğlu Türkler Nasıl ve Neden Müslüman Oldu Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir