Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi Pdf indir

tarafından
9
Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi Pdf indir


Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi pdf indir, PDF kitap indirme sitemizde TÜRKÇE sayfadan oluşan Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi kitabı 898 olarak çıkarılmıştır. tarafından kaleme alınan Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi isimli kitap 9789757268314 dilinde ve 1. Hm. Kağıt ebatındadır. Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi kitabını 30.09.2000 numarası ile sorgulayabilir ve satın alabilirsiniz. Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi pdf oku indir.

Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi pdf indir

Bu eser, ilmiye mesleğinde Rumeli Kadıaskerliği’ne kadar git gide artan, Nakîbü’l-eşrâflık, Takvîm-i Vekâyi’ ve Mekâtib-i Umûmiyye Nâzırlığı gibi mühim ilmî ve idârî görevlerde bulunan, zamanının âlim ve şâirleri arasında bulunan Sahhâflar Şeyhi-zâde Seyyid Mehmed Es’ad Efendi’nin vak’a-nüvîs hüviyetiyle yazıdığı bir Osmanlı tarihidir.
1821-1826 senelerı arasında Osmanlı ülkesinde cereyan eden olaylardan; yeniçeriliğin kaldırılışı öncesindeki olaylar ve kaldırılışı Mora’daki Rum isyânının başlaması ve gelişmesi, II. Mahmud’un ıslahât hareketlerine girişmesi öncesindeki durum, İran’la ilişkiler, devletin o sırada problemler vb. konular, dönemin en mühim birkaç kaynağından birisi olan bu eserde takip edilebilir.
Ahmed Cevdet Paşa’nın yazdığı tarihin XII. cildinin de en mühim kaynaklarından birisi olan Es’ad Efendi Tarihi’nin tam metninin ortaya konulmasından sonra bir ölçüde kitabı tamamlayan ve böylece dönemi daha iyi anlamamıza yardımcı Bâhir Efendi’nin Zeyl ve İlâveleriyle 1237-1241/1821-1826.

Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi kitap özeti

Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi pdf oku

Vak’a-Nüvis Es’ad Efendi Tarihi / Sahhaflar Şeyhi-Zade Seyyid Mehmed Es’ad Efendi Pdf indir