Usul-İ Hadis Osmanlı Türkçesi Karton Kapak Kitabını İndir

tarafından
35
Usul-İ Hadis Osmanlı Türkçesi Karton Kapak Kitabını İndir

Usul-İ Hadis Osmanlı Türkçesi Karton Kapak Kitabının Açıklaması:

Usul-İ Hadis Osmanlı Türkçesi Karton Kapak

Mahmud Es’Ad Seydişehrî’Nin (Rah.) Usûl-İ Hadîs’İn Kavâid-İ Asliyesini Cem Ettiği Bu Muhtasar Eserde, Usûl-İ Hadîsin Tarifi Ve Kısımları, Nakil Ve Râviler Hakkındaki Mevzûlar Ve Usûl-İ Hadîs İle Alâkalı Hususları Muhtasar Olarak Açıklanmaktadır. Eser, Ahmed Cevdet Paşa Tarafından Da Takdîre Şâyân Görülmüş, Bu Sahada Okutulan Ders Kitapları Arasında Yerini Almıştır. Başına, Usûl-İ Hadîs’İn Tıpkıbasımı İle Eser Ve Müellif Hakkında Malumatın Yer Aldığı Bir Giriş Konulmuştur.