background img
Tem 6, 2018
68 Views

Ümit Deniz – Ahlaksız Kitabını İndir

Written by

Ümit Deniz – Ahlaksız Kitabının Özeti

“AHLAKSIZ” yıllardan beri üzerinde devamlı tartışmalar yapılan Freud felsefesi göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Freud nasıl insanlara hükmeden birinci unsurun cinsiyet olduğunu iddia etmiş ise, bu eserdeki kahramanlar da bu yönleri ile ele alınmışlar ve ruh haletleri ona göre didik didik edilmiştir.

Bilhassa, kadın denen meçhulü mümkün olduğu kadar izaha çalışan yazar, burada onun hislerini, arzularını, düşüncelerini, buhranlarını bir teşrih masası zerinde imişcesine bütün ayrıntıları ile açıklamaya gayret etmiş ve bunda da aşarı göstermiştir.

“AHLAKSIZ” üç kuşağın kadın ve kızlarını ele alıp onların telakki, düşünle ve inançlarını eleştirerek bir senteze varmaya çalışmaktadır. Burada kalının cinsel içgüdüleri ile cemiyetin onar üzerindeki baskısı ve etkisi açıklanmakta, namus ve iffet mefhumlarının kadın noktai nazarından ne şekilde telakki edildiği belirtilmektedir.

Velhasıl “AHLAKSIZ” bugüne kadar bu konuda yazılmış romanların belki birincisi, fakat hiç şüphe yok ki en ilgincidir.

Ümit Deniz – Ahlaksız Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir