Uluslararası Hukukun Esasları – Melda Sur Kitabını İndir

tarafından
31
Uluslararası Hukukun Esasları – Melda Sur Kitabını İndir

Uluslararası Hukukun Esasları – Melda Sur Kitabının Açıklaması:

Uluslararası Hukukun Esasları – Melda Sur

Uluslararası hukukun temel kavram ve ilkelerinin, öğrencilerimizin yanında daha geniş bir kitle tarafından öğrenilmesi, çağımızda büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Uluslararası Hukuk alanında el kitabı işlevi görecek bazı eserlerinin yayınlamasının, gerek öğrenciler, gerek uygulamacı ve daha geniş kesimler için yararlı olduğu düşüncesindeyiz.Kitabımızda izlediğimiz yöntem, dipnotlardan arınmış, sade ve dolaysız bir üslupla temel bilgilerin bazı kısa analizlerle kaleme alınmasıdır. Bu kitabın birinci baskısındaki genel anlayışa bağlı kalarak, elinizdeki genişletilmiş ve gözden geçirilmiş ikinci baskıda, seçilmiş bir bibliyografya da eklenerek, gene kullanışlı ve kolay anlaşılır bir ders kitabı oluşturulmaya çalışılmıştır. (…)