background img
Haz 27, 2018
120 Views

Türkiye Tarihi Ansiklopedisi – 4 cilt Kitabını İndir

Written by

Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 seneninde oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür.Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.Politika Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör’dür.İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır.Düşünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır.Mimarlık ve Sanat tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan’dır.Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin emelini şöyle izah etmektedir: ‘…Türkiye’de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih çoğunlukla sathi bir tarihtir.Okullarda talebeler için tarih en çekilmez, ezberden dayalı, manasız ders vaziyetindedir.Üniversite tarih bölümlerinin puanları, başka bir deyişle tarihçiliğe ilgi, çok düşüktür.Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik veyahut siyasal tutumları destekleyecek delillerin derleneceği bir alandan ibarettir.İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazi bir katkısı olur diye düşündük.’Elinizdeki bu cilt, Osmanlı Devletine kadar Türklerin iktisadi ve toplumsal tarihi, kültürü, mimarlık ve sanat tarihi için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Türkiye Tarihi Ansiklopedisi – 4 cilt Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir