background img
Haz 1, 2018
92 Views

Turk Ordusunun Tarihsel Kaynaklari – Mevlut Bozdemir Kitabını İndir

Written by

Turk Silahlı gücünün Tarihsel Kaynaklari – Mevlut Bozdemir:Zorunlu askerliğin kaldırılarak profesyonel askerliğe geçilmesinin tartışıldığı şu günlerde, tartışmanın teknik boyutları dışında, askerlik sistemimizin tarihi süreci içerisinde ele alınması ve değerlendirilmesi büyük ehemmiyet taşımaktadır. Böyle bir çözümleme, bir bakıma askeri ihtiyacın hudutlarını belirlemede de önem taşıyacaktır. Silahlı gücün gayesi, toplumla ilişkisi, kendisini ait hissettiği ideolojinin mahiyeti, iç ve dış düşman idrak etmesi, dahil olduğu beynelmilel savunma sistemlerinin dünya idrak etmesi, silahlı gücün nasıl bir askerlik modeline ihtiyaç duyduğunu da belirleyecektir.Bu girişten sonra, Türk silahlı gücünün tarihi gelişimine ve yaşadığı dönüşümlere bakabiliriz.“Türk Silahlı gücünün Tarihsel Kaynakları” kitabının müellifi Mevlüt Bozdemir’e göre, göçebe Türk toplumunun hayat tarzı toplumun piramidal ve hiyerarşik bir örgütlenme modeli geliştirmesini zaruri kılmış, yüz yıllar boyu süren Asya’dan Avrupa’ya doğru devam eden göç, bu örgütlenme biçimi sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Yerleşik düzene geçildiğinde bu toplumsal yapı, kuvvetli bir askerîliğe ve merkezî bir devlet eğilimine vücut vermişti.

Turk Ordusunun Tarihsel Kaynaklari – Mevlut Bozdemir Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir