Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü – Özkul Çobanoğlu Kitabını İndir

tarafından
12
Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü – Özkul Çobanoğlu Kitabını İndir

Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü – Özkul Çobanoğlu Kitabını İndir

İnsanlığın yeterince aydınlanmamış uzak geçmişinden süzülerek gelen çeşitli fenomenler arasında atasözleri, bir yandan sözlü olmalarına karşın elinden tuttukları vaktin uzunluğu diğer yandan global değerleri ifade faktörün de ötesinde içinde doğup yaşadıkları ve yaşattıkları sosyo-kültürel dokunun oluşum ve gelişim süreci ile ilgili verdikleri bilgiler itibariyle son derece ehemmiyetli bir yere sahiptirler. Elinizdeki çalışmada, Türk dünyasında kullanılan beş yüz civarında atasözünün son bin sene içindeki varoluş çizgileri tespit edilmeğe çalışılmıştır. Bu amaçla, önce, taranabilen yazılı kaynakların başında yer alan Kaşgarlı Mahmut’un muhteşem yapıtı Divanü Sözlük’it Türk’ten hareketle, bir bölümünü saptadığımız atasözlerinin, daha sonraki kaynaklara güvenerek Çağatay, Oğuz ve Osmanlı Türkçelerindeki vaziyetleri belirlenerek tarihi arkaplan ortaya konulmuştur.

(Tanıtım Bülteni)