background img
Şub 9, 2018
76 Views

Türk Dış Politikası Kitabını İndir

Written by

Türk Dış Siyaseti Baskın oran kitap oku : Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu eser, bugüne dair yazılmış en hacimli ve teferruatlı Türk Dış Siyaseti kitabıdır… Fakat bu iki ciltlik çalışma sadece meslekten olanlara, uzmanlara hitap etmiyor. Zira onu anlamak için beynelmilel ilişkiler eğitimi görmüş olmak gerekmiyor; meraklı bir okur olmak yeterli. Evvela, ihtisas jargonundan kaçınarak, rahat bir dille kaleme alındı. İkincisi, dış siyaset, toplumsal olaylarla, iç siyasetle ve beynelmilel gelişmelerle harmanlanmış biçimde ayağı yere bastırılarak anlatıldı. Üçüncüsü, özel bilgi gerektirebilecek bütün terim ve kavramlar metinlerin içinde yer alan küçük “kutu”larda izah etti. İktisat’tan hukuk’a, sosyoloji’den coğrafya’ya, iç siyaset’dan siyasal tarih’e, taktik’den ekonomi siyasi’e, dinler tarihi’ne kadar on dört yan dala dağılan bu kutularıyla ve anlattığı dönemlere ait geniş görsel malzemesiyle bu eser, bir “Beynelmilel İlişkiler Ansiklopedisi” niteliğinde. Türk dış siyasetini, bir resmi görüşe veyahut rastgele bir siyasal dogmatizme bağlı kalmadan, bütün boyutlarıyla, bütün verileri ve gerçekliğiyle irdeleyen temel bir müracaat kaynağı sunuyoruz.

Türk Dış Politikası Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir