background img
Ağu 26, 2018
83 Views

Tuhfetü’l-Avamil Kitabını İndir

Written by

Tuhfetü’l-Avamil Kitabının Açıklaması:

Tuhfetü’l-Avamil

İmâm-I Birgivî Hazretleri Tarafından Nahiv İlmine Dâir Yazılan Avâmil Kitabının Şerhi Ve Mu’Ribidir. Avâmil Kitabı Muhtasar Bir Metin Olması İtibariyle Üzerine Birçok Hâşiye Ve Şerhler Yazılmıştır. Eserin Birinci Kısmında Mustafa B. İsmail (Rah.) Tarafından Avâmil Kitabı Üzerine Yazılmış En Güzel Şerhlerden Tuhfetül Avâmil Bulunmaktadır. İkinci Kısmında İse Hüseyin B. Ahmed (Zeynîzâde Diye Meşhur) Tarafından Avâmil’İn İ’Rab İtibariyle Şerhi Yapılmıştır. Avâmil Kitabını Okuyanların Müstağni Olamayacakları Bir Eserdir.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir