background img
Tem 5, 2018
79 Views

Tove Skutnabb-Kangas – Çokdilli Eğitim Yoluyla Toplumsal Adalet Kitabını İndir

Written by

Tove Skutnabb-Kangas – Çokdilli Eğitim Yoluyla Toplumsal Adalet Kitabının Özeti

Bu seri, dünya genelinde çokdilliliğin bir kaynak olarak düşünülmesini, dilsel çeşitliliğin korunmasını ve dilsel insan haklarının gelişimini ve bu haklara saygı gösterilmesini desteklemek için teorik ve ampirik araştırmalar yapmayı hedeflemektedir. Seri, dil politikalarına disiplinlerarası bir bakış açısıyla sosyolinguistik, eğitim, sosyoloji, iktisat, insan hakları hukuku, siyaset bilimi, antropoloji, psikoloji ve uygulamalı dil araştırmaları alanlarının imkanlarından yararlanılarak yaklaşılmasını teşvik etmektedir.

Tove Skutnabb-Kangas – Çokdilli Eğitim Yoluyla Toplumsal Adalet Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir