Telhis Kitabını İndir

tarafından
41
Telhis Kitabını İndir

Telhis Kitabının Açıklaması:

Telhis

Telhîs, Yûsuf Es-Sekkâkî’Nin Miftâhu’L-Ulûm Adlı Eserinin Belâgata Dâir Üçüncü Kısmının İmam Celaleddin Kazvînî Habîb-İ Dımışkî Tarafından Yapılan Muhtasarıdır. Belagat İlmine Dâir Yazılmış En Mühim Eserlerden Olan Telhîs, Bir Mukaddime İle Üç Bâb Ve Bir Hâtimeden Müteşekkildir. Arapçanın İncelikleri Ve Esrarını Bildiren Belagat İlmine Dâir Yazılan Kitapların En Makbullerinden Biridir. Sa’Düddin Teftazânî Hazretleri, Telhîs Üzerine Önce Mutavvel’İ Yazdı. Sonra Onu Muhtasaru’L-Maânî Adı İle Kısalttı.