Tefsiri Mevakib Kitabını İndir

tarafından
322
Tefsiri Mevakib Kitabını İndir

Tefsiri Mevakib Kitabının Açıklaması:

Tefsiri Mevakib

İsmail Ferruh Efendi Tefsirinde, Hüseyin Vâiz Kâşifi’Nin Yazdığı Tefsîr-İ Hüseynî Olarak Da Bilinen Farsça El-Mevâhibü’L-Aliyye İsimli Tefsirini Esas Almıştır. Tibyân, Beyzavî, Keşşâf Ve Hâzin Tefsirleriyle Tatbîk Ettikten Sonra İhtisâr Ederek El-Mevâkib İsmiyle Türkçe’Ye Tercüme Etmiştir.Kitap, Tefsîr-İ Mevâkib İsmiyle Meşhur Olup Sayfaların Orta Kısmında Kur’Ân-I Kerim Vardır. Sayfa Kenarlarında İse Âyet-İ Kerîmelerin Meali Hâşiye Şeklinde Yan Taraflara Yazılmıştır.Rumeli Ve Anadolu Kazaskerleri, Şeyhülislam, Nakîbüleşraf Vesâir Asrın Âlim Ve Fazıllarından 13 Kişilik Bir Heyetin Tedkîkinden Sonra Sultan İkinci Abdülhamid Han Devrinde Defâatle Tab’ Olunmuştur.  Fazilet Neşriyat Tarafından Bahriye Matbaasında (1905 Yılında) Basılan Nüshadan Tıbkıbasımı Yapılmıştır.