Tarihte Usül – Ord. Prf. Dr. A. Zeki Velidi Togan Kitabını İndir

tarafından
11
Tarihte Usül – Ord. Prf. Dr. A. Zeki Velidi Togan Kitabını İndir

Tarihte usül bizde Tanzimattan önce İbn Haldunvari düşüncelerden ibaretti.Daha sonra ise o Avrupanın tenkidi fikrini ,tarih ve edebiyat tarihi başta olmak üzere hümaniter ilimlere tatbik faktörün usülü olarak ele alınmıştır. Bu kitap tarih metododlojisinin Garb fikir sistemini kavrama yollarını gösteren klavuzların başında geliyor.

Tarihte Usül – Ord. Prf. Dr. A. Zeki Velidi Togan Kitabını İndir