Suriye Selçukluları Kitabını İndir

tarafından
79
Suriye Selçukluları Kitabını İndir

Suriye Selçukluları Kitabının Açıklaması:

Suriye Selçukluları

Büyük Selçuklu Devleti’Nin Kuruluşunda Önemli Rol Oynayan Dandanakan Savaşı’Ndan Sonra Selçuklu Fetih Hareketleri, Özellikle Batı Yönünde Büyük Bir Gelişme Gösterdi. Gerek İlk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, Gerekse Selçuklu Beyleri, Rey-İsfahan Bölgesiyle Azerbaycan Ve Arrân’Dan Sonra Bizans Hâkimiyetinde Bulunan Anadolu’Ya Da Akınlara Başladılar. Askerî Harekâtlarını Malatya Ve Sivas’A Kadar Uzattılar. Önceden Hazırlanan Plânlar Doğrultusunda Bu Fetih Hareketlerine Katılan Selçuklu Emîrleri Ve Türkmen Beyleri, Çeşitli Vesilelerle Ellerinde Bulunan Kuvvetlerle Suriye Ve Filistin’E Gelerek, Buraların Fethinde Ve Bu Topraklarda Yeni Bir Türk Devletinin Kurulmasında Mühim Rol Oynadılar. Suriye Selçukluları’Nın Kurucusu Tâcüddevle Tutuş Suriye, Filistin, Diyarbekir Ve El-Cezîre’Yi Ele Geçirdikten Sonra, Hâkim Olduğu Şehirlerde Huzur Ve Sükûneti Sağlamaya Çalıştı. Halkın Refah Seviyesini Yükseltip Gönlünü Kazanmak İçin Devletini Seferber Etti. Bir Yandan Şehirlerin İmarıyla İlgilenirken, Bir Yandan Da Tarım Arazilerini Canlandırmaya Çalıştı. Yol Güvenliğinin Sağlanmasından Sonra Ticarî Faaliyetler Arttığı Gibi, Çeşitli Sebeplerle Suriye Şehirlerini Terk Eden Halk, Topraklarına Geri Dönmeye Başladı.