background img
May 25, 2018
60 Views

Suriye-Bir İç Savaşın Anatomisi – Adam Baczko Kitabını İndir

Written by

Suriye-Bir İç Savaşın Anatomisi – Adam Baczko Kitabının Açıklaması:

Suriye-Bir İç Savaşın Anatomisi – Adam Baczko

Farklı etnik ve dinî kimliklere sahip yüz binlerce Suriyeli 2011’de,
rejimin demokratikleşmesi için barışçıl gösterilere katılmaya başladı.
Rejimin uyguladığı şiddet, birkaç ay içinde, demokratikleşme talebinde
ısrar edenleri de silahlanmaya, Özgür Suriye Ordusu içinde el
yordamıyla kurulan birliklerde yer almaya ve kendi kurumları olan bir
karşı-toplum oluşturmaya sevk etti.
2013’ten sonra PKK ve İslâm Devleti gibi ulusaşırı grupların varlığı
arttıkça, hareketin ilk döneminde var olan, herkesi içermeye yönelik
oybirlikçi mantık giderek kayboldu. Ayaklanma, ülke dışından
beslenen ve derinleşen bir kutuplaşma içinde parçalara ayrıldı. Hızla
radikalleşen siyasal İslâmcı hareketlerin yükselişi ve Kürt etnikulusalcı
talepleri karşısında, daha ılımlı gruplar marjinalleşti.
Baczko, Dorronsoro ve Quesnay’in ortak çalışması, iç savaşın ilk
evresinde Suriye içinde ve komşu ülkelerde yapılmış görüşmeleri
siyaset sosyolojisinin süzgecinden geçirerek değerlendirirken, savaşın
Suriye toplumu üzerindeki etkilerine ışık tutuyor. Genelleşmiş şiddet
toplumda ve cemaat yapıları içinde hangi yeni hiyerarşiler üretiyor?
Savaş döngüsü içine hapsolmuş Suriyelilerin tutunma stratejileri
nelerdir? Farklı güç ve örgütlerin hâkimiyeti altında ülke bölünürken,
savaş ekonomisi nasıl var oluyor? Aşırı şiddet etnik-dinî cemaatleşmeyi
nasıl hızlandırıyor?
Elinizdeki kitap, bunları ve benzeri başka soruları yanıtlamaya
çalışırken, Suriye’de iç savaşın anatomisini çıkarıyor ve aynı zamanda
dünyada iç savaş hallerini anlamaya yönelik yeni bir karşılaştırmalı
kuramsal çerçeve sunuyor.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir