background img
Haz 1, 2018
95 Views

Sina Akşin – Türkiye Tarihi II; Osmanlı Devleti 1300-1600 Kitabını İndir

Written by

Sina Akşin – Türkiye Tarihi II; Osmanlı Devleti 1300-1600 :Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Akşin’in 1980 seneninde oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oluşmaktadır. Her ciltte, dönemin politika, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde incelenmektedir. 1. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 seneye dair gözden geçirmektedir. 3. Cilt 1600-1908 senelerini kapsıyor. 4. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. 5. Cilt 1980-1995 dönemini, başka bir deyişle şimdiki Türkiye’yi ele alıyor Sina Akşin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Mete Tunçay, Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör’dür. İktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düşünce tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yurdaydın, Sina Akşin, Selahattin Hilav, Murat Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat Tarihi bölümlerinin tek yazarı Ayla Ödekan’dır. Sina Akşin Türkiye Tarihi’nin emelini şöyle izah etmektedir: “…Türkiye’de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih çoklukla sathi bir tarihtir. Okullarda talebeler için tarih en çekilmez, ezberden dayalı, manasız ders vaziyetindedir. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe ilgi, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik veyahut siyasal tutumları destekleyecek delillerin derleneceği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pur melalinden kurtarmaya belki mütevazı bir katkısı olur diye düşündük.”Elinizdeki bu cilt, 1300-1600 dönemi Osmanlı Tarihi’nin ilk üç asırı için vazgeçilmez bir kaynak niteliğindedir.

Sina Akşin – Türkiye Tarihi II; Osmanlı Devleti 1300-1600 Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir