background img
Haz 1, 2018
69 Views

Sina Akşin – Türkiye Tarihi I; Osmanlı Devletine Kadar Türkler Kitabını İndir

Written by

Sina Akşin – Türkiye Tarihi I; Osmanlı Devletine Kadar Türkler :Türkiye Tarihi, Oğuz Akkan ile Sina Tersin’in 1980 seneninde oluşturdukları bir tasarının ve uzunca bir çalışma ve hazırlık döneminin ürünüdür. Türkiye Tarihi 5 ciltten oiuşmaktadır. Her ciltte, dönemin politika, iktisat, düşünce, mimarlık ve sanat tarihleri ayrı bölümlerde İncelenmektedir. 7. Cilt Osmanlı Devleti öncesindeki Türkleri ele almaktadır. 2. Cilt Osmanlı Tarihini 1600 seneme dair gözden geçirmektedir. 3. Cilt 1600-1908 senelerini kapsıyor. 4. Cilt 1908-1980 dönemini inceliyor. 5. Cilt 1980-2003 dönemini, başka bir deyişle şimdiki Türkiye’yi ele alıyor. Sina Tersin yazarlar kadrosunu oluşturmuş ve yayın yönetmenliğini üstlenmiştir. Siyaset Tarihi bölümlerinin yazarları Ümit Hassan, Metin Kunt, Sina Tersin. Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Bülent Tanör ‘dür. iktisat Tarihi bölümlerini Halil Berktay, Suraiya Faroqhi, Korkut Boratav, Zafer Toprak yazmışlardır. Düğünce Tarihi bölümleri Ümit Hassan, Hüseyin Yardaydın, Sina Tersin. Selahatlin Hilav, Mural Katoğlu tarafından kaleme alınmıştır. Mimarlık ve Sanat Tarihi bölümlerinin tek yazarı AylaÖdekan’dır.Sina Tersin Türkiye Tarihi’nm emelini şöyle izah etmektedir: “…Türkiye’de okullarda ve üniversitelerde okutulan tarih çoğunlukla sathi bir tarihtir. Okullarda talebeler için tarih en çekilmez, ezberden dayalı, manasız ders vaziyetindedir. Üniversite tarih bölümlerinin puanları, yani tarihçiliğe ilgi, çok düşüktür. Tarih, birçoklarımızın gözünde gerçeğin araştırılacağı, heyecan verici bir bilim dalı değil, kabul edilmiş belirli ideolojik veyahut siyasal tutumları destekleyecek delillerin derleneceği bir alandan ibarettir. İşte biz, bu kitabın, ülkemiz tarihçiliğini hal-i pür melalinden kurlaramaya belki mütevazı bir katkısı olur diye düşündük.”Elinizdeki bu cilt, Osmanlı Devleti’ne kadar Türklerin iktisadi ve toplumsal tarihi, kültürü, mimarlık ve sanat tarihi için vazgeçilmez bir kaynaktır.

Sina Akşin – Türkiye Tarihi I; Osmanlı Devletine Kadar Türkler Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir