Sigortacılığa Giriş Kitabını İndir

tarafından
38
Sigortacılığa Giriş Kitabını İndir

Sigortacılığa Giriş Kitabının Açıklaması:

Sigortacılığa Giriş

Sigorta, benzer risklerle karşı karşıya olan kişilerin prim ödemesi suretiyle toplanan tutarlarla, o risklerin gerçekleşmesi durumunda oluşan zararın karşılanması şeklinde uygulanan bir risk yönetim şeklidir. Kişilerin sahip oldukları varlıkların ve kendi yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklerin farkında olmaları ve bu riskleri en aza indirme çabasını göstermeleri son derece önemlidir. Benzer şekilde ticari hayatta faaliyette bulunan bütün kurum ve işletmeler için de farklı riskler söz konudur.

Karşılaşılan risklerin ve olası hasarların boyutları büyüdükçe daha çok kişi veya işletme zarar görmekte ve afet/ felaket gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ülke ekonomisi de bundan büyük yaralar almaktadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi incelenirken sigortalı sayısı, toplam prim tutarı, poliçe sayısı ve prim tutarları ile ülkedeki gelir seviyesi de bir faktör olarak ele alınmakta ve bu faktörlerin artması gelişmişlik seviyesini yükseltmektedir. Sigorta ile ulusal ve uluslararası ticaretin gelişmesi ve büyümesi desteklenmekte ve işletmeler olası hasarlara karşı koruma altına alınabilmektedir.

Sigorta sektörü toplanan primlerin, fon yaratma fonksiyonu ile ekonomiye kazandırılmasında, tasarruf oranlarının arttırılmasında da görev almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin dünyadaki ve ülkemizdeki artan uygulamaları bunun göstergesidir.

Bu tablo içinde sigorta bilincinin oluşturulması, bu alanda eğitim almış kişilerin sektörde istihdamının artması sigorta sektörünün geleceği için son derece önemlidir. Sigortacılık işlemleri üzerine yazılan kitapların sayısının artma eğilimine girmesi de sevindiricidir.

Bu kitap üniversitelerin “Sigortacılık” bölümü öğrencileri için temel kitap olarak hazırlanmıştır.