background img
May 31, 2018
88 Views

Seydi Ali Reis – Miratül Memalik Kitabını İndir

Written by

Seydi Ali Reis – Miratül Memalik :Başlangıcından günümüze kadar çok geniş coğrafyalarda, fark kültürlerin tesiri altında gelişmiş bulunan Türk dilinin tarihî gramerinin yazılabilmesi için çeşitli alanlarda ve devrelerde az da olsa fark gramer özellikleri gösteren metinlerin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu görüşten hareketle çalışma konusu edilen yapıt, 16. asır Türk nesri ile ilgili örnek özellik göstermektedir. Ayrı olarak edebiyatımızın ehemmiyetli seyahatnamelerinden olan Mîr’âtü’l-Memâlik, Türk tarihi ve kültürü itibariyle da üzerinde durulmaya değer bir yapıttır.

Seydi Ali Reis – Miratül Memalik Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir