Sermaye Piyasası Kitabını İndir

tarafından
53
Sermaye Piyasası Kitabını İndir

Sermaye Piyasası Kitabının Açıklaması:

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Temel Konular kitabımızın ilk basımında finansal piyasaları, kurumları ve araçları detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu konulardaki bilgilerin açık, doğru, öz, bilimsel, anlaşılır ve güncel olması için çok büyük özen gösterdik.

Türk sermaye piyasasındaki en son değişikliklere geniş yer verdik. İnanıyoruz ki bu kitabı okuyan kişiler sermaye piyasası ile ilgili olarak finansal piyasalar, finansal kurumlar ve finansal araçlar konusunda iyi seviyede bilgi sahibi olacaklardır. Böylece kitabın yazarları olarak bizler de ülkemiz açısından gelecek yıllarda çok daha önemli bir piyasa haline gelecek olan sermaye piyasasının anlaşılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmakta mutlu olacağız.

Bu kitapta para piyasasından sermaye piyasasına, türev piyasalardan forex piyasasına kadar olan gelişimi çok fazla ayrıntıya girmeden okuyucularımıza anlatmaya çalıştık.

Özellikle sermaye piyasamız üzerinde ayrıntılı olarak durduk. Çünkü sermaye piyasamız geliştikçe, tasarrufların, halka açılan şirketlerin, finansal kurumların, finansal araçların ve ülkemizin büyüme hızının artacağına inanıyoruz.

Bu kitabı okuyan değerli okuyucularımız BİST’i ve diğer finansal kurumları daha iyi tanıyacaklar. Küçük tasarruflarla geleceklerine nasıl yatırım yapabileceklerine karar verebilecekler.

Sermaye piyasası araçları ile kamunun ve özel sektörün nasıl finanse edildiğinin daha iyi anlaşılacağını tahmin ediyoruz. Sermaye piyasası araçlarının yalnız pay ve tahvillerden ibaret olmadığını, kamunun ve özel sektörün devamlı olarak yeni finansal ürünler ürettiğini açıklamaya çalıştık.