background img
Haz 1, 2018
76 Views

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti – Osman Turan Kitabını İndir

Written by

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti – Osman Turan :Kendisinden sonraki bütün tarih araştırmalarına metod ve içerik olarak kaynaklık etmiş bir baş yapıttır. “Türkler, İslâmiyeti umumî ve millî din hâline kazancınca Altay dağlarından Akdeniz kıyılarına kadar Cihân-şümûl Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu suretle İslâm dünyasına hâkim olan, Yakın-Şark’ı ve husûsiyle Anadolu’yu Türkleştiren Selçuklular, İslâm dünyasına ırkî, politik, iktisadî, içtimâ ve kültürel yeni kurum ve unsurlar getirerek İslâm medeniyetini çöküntüden kurtarıp ona taze bir kan ve hayatiyet vermişler; çeşitli kavim, din ve mezhepler arasında vücûda getirdikleri yeni nizâmı, alana çıkan yeni devletler ile, dört yüzyıl sürdürmüşlerdir. Türkiye Tarihi’nin cihanşümul Osmanlı Devleti’nden evvelki devresi…

Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti – Osman Turan Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir