background img
Haz 1, 2018
76 Views

SELÇUKLU TARİHİ – İBRAHİM KAFESOĞLU Kitabını İndir

Written by

SELÇUKLU TARİHİ – İBRAHİM KAFESOĞLU :Selçuklu tarihçiliğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu meslekî hayatının on beş senenini Selçuklu tarihine ve kalan yirmi beş senenini da Selçuklulardan evvelki ve sonraki Türk tarihini Selçuklular üzerinden birbirine bağlayarak, Türk tarihinin kesintisiz bir daimilik arz ettiğini göstermeye hasretmiştir. Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun “Selçuklular ve Selçuklu Tarihi Üzerine Araştırmalar” başlığıyla sunduğumuz bu çalışması iki ana bölümden oluşuyor: Birinci bölüm Selçuklular tarihini kuruluşundan yıkılışına kadar politik, iktisadî, içtimaî ve fikrî veçheleriyle ele alırken; ikinci bölüm ise, “Nizâmü’l-mülk ve Siyâsetnâmesi”nden “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dünya Tarihindeki Rolü”ne kadar merak uyandıran birbirinden değişik Selçuklu araştırmalarını ihtiva ediyor.

SELÇUKLU TARİHİ – İBRAHİM KAFESOĞLU Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir