Selamet YollarıBüluğu’l-Meram Ter.ve Şer.Takım Kitabını İndir

tarafından
55
Selamet YollarıBüluğu’l-Meram Ter.ve Şer.Takım Kitabını İndir

Selamet YollarıBüluğu’l-Meram Ter.ve Şer.Takım Kitabının Açıklaması:

Selamet YollarıBüluğu’l-Meram Ter.ve Şer.Takım

Merhum Ahmed Davudoğlu Bu Kitâbı, Şer?Î Hükümlerin Hadîs-İ Şeriflerden Ana Delîllerini İhtivâ Eden Bülûğu’L-Merâm Şerhi, Sübülü’S-Selâm’Dan İstifade İle, Şerhin Bir Zübdesi Olacak Şekilde Hazırlamıştır. Şerhdeki Uzun Kavilleri, İtiraz Ve Cevapları Hazfetmiş Ve Diğer Bazı Ehl-İ Sünnet Kitaplarından Topladığı Lüzûmlu Malumatı Da Dercetmiştir. Yeri Geldikçe Reformculara Lazım Gelen Cevapları Vermekten Geri Kalmamıştır. Ahkâm Hadislerini İhtiva Eden Bu 4 Ciltlik Eserde Hadis-İ Şeriflerin Metinleri Ve Altlarında Tercümeleri Verilmiştir. Okuyanlara Kolaylık Olmak Üzere Usul-İ Fıkhın Ve Hadîs-İ Şerîflerin Istılâhlarını Gösteren Bir Cetveli Kitabın Başına, Râvîlerin Terceme-İ Halleri Kitapta Geçtiği Yerde Sayfa Altında Yazılmıştır.