background img
May 30, 2018
69 Views

Sehi Bey – Tezkire (HestBehişt) Kitabını İndir

Written by

Sehi Bey – Tezkire (HestBehişt) pdf kitap okuÖNSÖZElden geldiğince sadeleştirerek okuyucuya tanıtmaya çalıştığımız bu kitap, Anadolu alanında yazılmış ilk, Türk Edebiyatında yazılmış ikinci “Şairler Tezkiresi” dir. “Aynı memlekette bulunan resmi daireler, şahıslar arasında gönderilen resmi doküman ve katipiere verilen hüviyet varakası gibi anlamlara gelmekle beraber Tezkire, en geniş ve islam kültürü itibariyle en ehemmiyetli kullanış yerini, belli bir meslekte şöhret sahibi olmuş şahıslarla, özellikle şairlerin hal çevirilerinden söz edip şiirlerinden örnekler veren yapıtlarda bulmuştur.” Bu bakımdan bu tip yapıtlar konusunun edebi şahsiyet, yapıt ve bunların etraftaki tesiri olması dolayısıyla, daha önceki edebiyatımızın birinci elden kendine has bir inceleme ve tenkidini içlerinde bulundururlar. Bu özelliklerinden dolayı tezkireler, günümüz tenkidçisine, geçmiş devirlerde edebi tenkidin nasıl yapıldığı ile ilgili, hassaten şiir ve şairin nasıl değerlendirildiği hususunda yeni ufuklar açacaktır.Elinizdeki bu neşir için, Üniversite Ktb. Ty. 3732 nr.lı yazma nüsha e,sas alınmış, lakin bu nüshada bulunmadığ_ıhalde.,Üniversite Ktb. Ty~ 2540, Ulus Ktb. Ali Buyruğu Tarih 768,Süleymani- · ye K tb. Hamidiye 1503, Ayasofya 3544 ve Yazma Bağışlar 589 nr.lı nüshalardaki değişik şairler de esere ilave edilmiştir . .”Seht · Tezkiresi” nin, içinde en çok ş~ir bulunduran nüshasındaÜikJ . .i”; yüz yirmidokuz şaire karşılık böylelikle bjzim neş-rimizde bu lll· velerle ikiyüz otuzüç şair bulunur.

Sehi Bey – Tezkire (HestBehişt) Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir