Şecere-i Terakime Tercümesi Kitabını İndir

tarafından
56
Şecere-i Terakime Tercümesi Kitabını İndir

Şecere-i Terakime Tercümesi Kitabını İndir

Ebulgazi Bahadır Han, Babür Şah gibi Türkistan’da yetişmiş bir şahsiyettir; han, şair, âlim ve doktordur. Türk dilinin bir çok şive ve ağzını bildiği gibi, Arap ve Fars dillerini de iyi bilir. Ebulgazi Bahadır Han, 1603 seneyin 12 Ağustos’unda (H. 1012) Ürgenç’te doğdu. Ailesi Şey-banîler sülalesindendir. Han erkek çocuğu olarak her alanda eğitim gördü. Babası Arap Muhammed Han 1602-1623 senelerinde Hive’de hanlık yapmıştır. Annesi Mihribanu Hanım, Can Gazi Sultan’m kızıydı.

Ebulgazi altı yaşındayken annesi vefat eder. Kardeşleri Habeş ve İlbars, annelerinin aşireti Naymanlarla bir olup babalarına başkaldırdılar. Arap Muhammed Han, erkek çocuklarım bağışlayarak, bunun taht için bir mücadele olduğu düşüncesiyle onlara Vezir şehrini verdi. 1616 seneninde 13 yaşındayken Ebulgazi taht dövüşlerine karıştı. 1621 seneninde yeniden baba ile erkek çocukların arası bozuldu. Arap Muhammed Han, büyük erkek çocuğu İsfendiyar ve Ebulgazi bir tarafta, Habeş ve İlbars Sultanlar diğer tarafta olduğu halde savaş başladı.