background img
Şub 11, 2018
88 Views

SAMİ DEMİRKIRAN PKK İTİRAFLARI Kitabını İndir

Written by

SAMİ DEMİRKIRAN PKK İTİRAFLARI PKK, tarihin en kanlı örgütüydü. Ancak kendi ekmeğiyle hainler sürüsü oluşturanve onları besleyen tek ülke T.C. olmuştur. Hem de Osmanlı Devleti gibi mukaddes birmirasa karşı iç felaketin temellerini atan hainlik ağlarının ortaya koyduğu pratikfaaliyetler gözler önünde bulunmasına karşın.Düşünebilir misiniz, içinizden, hem de ekmeğinizle beslenen bir şahıs çıkacak,tek başına, bozuk silah efsanesi gibi kuramlarla kendisini Kürt insanının (haşa)Allah’ı olarak atayacak ve dini duygularını rencide ederek, yüce yaratıcımızAllah’u Teâlâ’ya “Meho, İsmail” gibi vb. isimler takacak ve yeniden de bu kişi çok önemlisayıda silahlı, silahsız taraftar bulacak; yetmedi, binlerce suçsuz, perişan insanın kanınagirecek…Dökülen nice kanlar, bağrı yanan nice analar ve talan edilen nice değerlergeride bırakılırken PKK’nın önderi olan Abdullah Öcalan da görevini tamamlamasıdolayısıyla sözde Avrupalı arkadaşları tarafından gözden çıkartılmış ve adetapaketlenerek yıllar boyu savaştığı Türk devletine armağan edilmişti. Aslında bu son,bizce de daha yıllar öncesinde görülmüş kaçınılamaz bir gerçekti.Apo yakalandı; PKK, strateji ağırlıklı geri manevra yaparak şiddete ara verdi. Amasorun yine aşılamadı. Çözümsüz kalındı. Yapay mevzularla asıl gerçekler örtbasedilmeye çalışıldı.Peki neden?Bu noktadan sonraki bölümleri okurken lütfen hiddetlenmeyin; suçu, biraz dakendinizde arayın! Özeleştirinizi yapın ve iyice düşünün!Zira; gençlik bir gün evvel olduğu gibi yarınlarda da tehlikededir. Ve buna mani teşkiletmek biraz da halkımızın elindedir.Henüz yıkılan koca imparatorluğun kalıtını kurtarmak kaygısı yaşarken altınaimza konulan Sevr Anlaşması, gereğinin yerine kazançlamayışının bir neticesi olarakpatlak veren 1925 tarihli Şeyh Sait ayaklanması tarihte yeni bir sayfa açtı. Veayaklanmalar zinciri bu tarihten itibaren belirli aralıklarla devam etti. 2000’li yıllaradeğin bütün şiddetiyle uzandı. Bu noktada iki ehemmiyetli etmen vardı:Birincisi ihaneti yaşayan unsurlardı. İkincisi ise; şuurlu veya başka nedenlerdenÖtürü ihaneti yaşatan, karanlık diye nitelendirilen aslında birer kukladan başka hiçbirfonksiyonları olmayan sözde güçlerdi.Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ve şahsımı da içine çekerek vuku bulanolaylar zinciri, aslında yıllar öncesinden teşhisi konulmuş, süreç içerisindekisistematik düşmânsı tavırların neticesiydi.1905’li senelerde Siyon öncülerinin toplanarak aldıkları kararlar incelenir ise,karşımıza çıkacak olan ilk mesele, salt Yahudiliğin dünya üzerine egemen olmasıiçin izlenen bastırmacı, senedirmeci, bölücü ve asimilasyona dayalı işlev olacak idi.Çünkü ehemmiyetli olan da buydu! Kuramdan ziyade pratik baz alınmaktaydı.Siyon protokolleri pratiksel önemi olan, felsefeleri bakımından; “dünya üzerindebulunan her Musevi bir ajan ve her bir ajan Musevi olmayanlar için büyük birtehlikedir”, neticenine varmak olasıydı. Nitekim 1905’li senelerde ortaya atılanSiyonizm’in dünyanın efendisi olması düşüncesinin bilhassa Türkiye CumhuriyetiDevleti’nde ehemmiyetli bir etkinliğe sahip olduğu ve güncel bir çok olayların bu ana so-rundan kaynaklandığı bildikti.Siyon protokollerinde neler bulunmuyordu ki. İşlenen tema bakımından asal hedefbakınız kendi ağızlarından nasıl dile getiriliyordu:“Bizler Yahudiliğin yeryüzüne hakim olması için Musevi olmayanları birerköle yapacağız. Onları hizmetimizde çalıştıracağız… Tüm dünya devletlerininÖnemli merkezlerine yerleşeceğiz. Birtakım devletlerin idarenini elegeçireceğiz… Eğer bunu beceremez isek, Musevi olmayanları propagandalarile kışkırtacağız… Düşüncelerini bile satın alacağız. Gençliği yozlaştırıp yokedeceğiz… Daimi Musevi olmayan devletleri etnik meseleler ile içte güçsüzduruma düşüreceğiz. ”Bu tümceleri kaleme almamdaki neden, asıl konumuza başka bir deyişle iç ihanete girişyaparken zihnimizi çok istikametli kullanabilmemiz ve meselelerin temelinde hangifraksiyonel nedenlerin yattığının alışması içindi.Daha 1905’li senelerde temeli atılan ve sonraki senelerde belirli noktalarda toplananSiyon öncülerinin istediği dünya oluşumu asal itibari ile meydana geldi ve son zamanlarda buzihniyet ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Gençlik, fuhuş ve eroinsektöründe birer meta olmaktan kurtulamadı. Bölücü, irticai faaliyetlerde yerliişbirlikçiler her dönem ehemmiyetli bir yer edindi. Esasen bunlar, duygularını ve düşünceleriniSiyonizmin hizmetine sunan zayıf şahsiyetli kimselerden olmuşlardı. Hakimsınıf, yönetici kadrosu değil, yozlaştırmayı en ivedi gerçekleştiren medya sınıfı oldu.İşin çıkmaz ve acı taran tüm bunları kollayan denetleyici ajan kesim bürokrasiyi deavucuna aldı. Ve insanların düşünceleri dahil her şeylerim maddeyle satın almakmümkün oldu.Evet, bunların yaşandığı, yaşatıldığı ülkelerden biri de Türkiye CumhuriyetiDevleti idi.İşte bu kitap, artık yeterince tanınan, sıkıştığı zaman ateistken Hıristiyan, Hıristiyangörünürken Müslüman olduğunu söyleme cüretkârlığını gösteren Apo’yu ve onunözünde kendi ellerimizle güçlendirdiğimiz ihanetçilerin ihanetlerini anlatmakta vebelgelemektedir. Yani Siyonist felsefenin çizgisi doğrultusunda parasal çıkar karşılığıdüşüncelerini, duygularını pazara çıkartan yerli işbirlikçileri ele almaktadır.Neden?Zira, ne yazık ki yargı bu noktada tıkanmıştır. Şahsıma düşen görev ise, hemtarihi bir ehemmiyet kazanmış ve hem de vesikaları ve bilgileri kamuoyunun taktirinesunmam hayati bir gereklilik taşıdığından ağır bir vefa borcu olarak karşımadikilmiştir.

SAMİ DEMİRKIRAN PKK İTİRAFLARI Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir