Sakincali Piyade – Ugur Mumcu Kitabını İndir

tarafından
47
Sakincali Piyade – Ugur Mumcu Kitabını İndir

Sakincali Piyade – Ugur Mumcu HAYATIN GERÇEĞİ YALANIN HUDUTLARINI AŞIYORAziz NesinEllerin dert görmesin Uğur Mumcu! ‘Mahzurlu Piyade»yi yazdığın için, eline sıhhat, ağzına sıhhat, canına sıhhat…    Kendi yazdıklarıma gülemem. Fakat senin yazılarını gülerek okudum. »Acı acı gülmek» deyimi vardır ya, işte öyle, acı acı güldüm.    Bir yazında anlattığın olayın nihayetinde, tıpkı halkımızın ağzıyla «Güler misin, ağlar mısın?» diyorsun. Yazılarını okurken, içimde, gülmekle ağlamak arası bir burukluk duydum. Üstelik, otuz sene önceleri, askeri mahkemeler ve sıkıyönetim mahkemeleri önünde yargılanışlarımı da hatırladım. Hemen hemen aynı şeylerdi başımıza gelenler. Yalnız, arada otuz yıllık zaruri bir takvim ilerlemesi olduğu için, bizi yargılayanlar çok daha serttiler, katıydılar, mesela, sıkıyönetim mahkemesinde bir maznunu bir avukatın müdafaa edebilmesi için, buna sıkıyönetim komutanının müsaade etmesi gerekirdi. Sıkıyönetim Komutanlarına avukat beğendirmek zordu. Bu yüzden avukatlar, sıkıyönetim maznunlarının avukatlığını almak istemezlerdi. Seksen yaşında olan babam, avukat yazıhanelerini kapı kapı dolaşıp beni müdafaa edecek avukatı boşuboşuna aramıştı. O gün bu gün, gönüllü dahi olsalar, siyasal davalarımda avukat tutmak istemem.    Uğur Mumcu’nun «Mahzurlu Piyade»sinde gülmece, hayatın kendi gerçeğinde varolunca daha somutlaşarak ortaya çıkıyor; daha da tesirli oluyor, örneğin, «Bir hukuk doçentinin ishal oluşu, Anayasa Mahkemesi İçtihat Kararlarına geçti.» denilse bu bir gülmecedir fakat, soyuttur ve geneldir,- bu yüzden de etkin olmaz. Ama, isimiyle sanıyla deklarasyonlan bir hukuk doçentinin, askeri mahkemesinin huzurunda, kendini, ishal olduğu için, saklı örgütün toplantısını dikkatle izleyemediğini, zira sık sık tuvalete gitmek zorunda kaldığını söyleyerek savunmaya kalkışı, sonra da savunmanın Resmi Gazete’de yayınlanışı, gülmecenin en somut örneğidir. Anlatılan olayı okurken, bir güldürü sahnesi izler gibi biz de yaşar ve o güldürüye katılırız. Bence, Mahzurlu Piyade’nin gülmece olarak başarısı, yaşanmış olaylardaki gülmeceyi somutlaştırmış olmasıdır. Bu bakımdan «Mahzurlu Piyade», yakın geçmişimizin en yağlı-kara kiri olan 12 Mart’ın ıcığını cıcığını çıkaran belgesel bir eserdir.   Halkımız öteden beri gülmeceyi, işine fayda bir alet olarak kullanmıştır. Nasıl açar denilen aygıtla kilit açılıyorsa, nasıl bıçak denilen aygıtla ekmek kesiliyorsa, gülmece denilen aygıtla da halkımız çıkmazlarına çıkar yol bulmakta, karmaşık meselelerini analiz etmektedir. Kısacasıgülmece, imalat toplumlarının ve üretmen sınıfların işine yarayan bir alettir. Mahzurlu Piyade nasıl mı işimize yarayacak?-Onun yararlarıpekçok… Fakat en başta, faşizme özenenleri senedirmesi, umutsuzluğa düşürmesidir. Zira, faşist özençlileri, dikta heveslileri, ellerine geçen fırsatlarda nice zart zurt ederlerse etsinler, nihayetinde, «Mahzurlu Piyade»de olduğu gibi, alay edileceklerini, maskara olacaklarını, ister istemez anlayacaklar, korkacaklardır. Faşizme geçit yok! Bu geçidi tıkayacak en iyi mani, faşizmin alay konusu hırtlıklarını ortaya koymaktır.    Bizi  kederli  acılı  güldürdün,   düşündürdün,   sağol Uğur Mumcu!

Sakincali Piyade – Ugur Mumcu Kitabını İndir