Sadık el-Müeyyed – Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat Kitabını İndir

tarafından
47
Sadık el-Müeyyed – Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat Kitabını İndir

Sadık el-Müeyyed – Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat Kitabının Özeti

Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinden günümüze intikal eden pek çok rapor ve seyahatname bulunmaktadır. Bunlar, bize özellikle belli bir coğrafyanın ve orada yaşayan insanların gündelik hayatlarını, âdetlerini, inanışlarını ve bölgenin stratejik konumunu anlatan, alınması gereken askeri ve siyasi tedbirleri belirten kaynak metinlerdir.
Elinizdeki kitap, Kuzey Afrika’nın Bingazi bölgesi ile burada yaşayan Senûsi hareketinin lideri Muhammed es-Senûsî ve müntesipleri hakkında geniş bilgiler veren bu tarz bir seyahatnâmedir. Sâdık el-Müeyyed’in etkileyici ve sürükleyici anlatımı ile bu eser, sadece bölgedeki Osmanlı yönetimini ve meselelerini değil, Büyük Sahra çöllerinde aylar süren seyahatlerin gizemini, çöl insanının hayat standartlarını da ortaya çıkarmakta ve yakın tarihimizin bilinmeyen bir yönüne ışık tutmaktadır.

Sadık el-Müeyyed – Afrika Sahra-yı Kebiri’nde Seyahat Kitabını İndir