Rasim Özdenören – Ruhun Malzemeleri Kitabını İndir

tarafından
44
Rasim Özdenören – Ruhun Malzemeleri Kitabını İndir

Rasim Özdenören – Ruhun Malzemeleri Kitabının Özeti

“İslami edebiyatın ne olduğu üzerinde tartışmaların yapıldığı bir dönemde, biz, gene de bir takıma priori kuralların kılavuzluğuna güvenerek yola çıkmanın sakıncalarını tekrarlamakta yarar görüyoruz” diyen Rasim Özdenören, sanat ve edebiyat yazılarından oluşan bu kitabında, söz konusu ettiği tartışma alanına alışılmış şematik kalıpların dışında bir metot güderek son yüzyılda siyasal ve toplumsal açmazların paralelinde yol alan kültürel kopukluğa ve yerli kültüre sayalı bir edebiyat ortamının oluşmasına İslamî bir bakışla eğiliyor…

Rasim Özdenören – Ruhun Malzemeleri Kitabını İndir