background img
Haz 1, 2018
97 Views

Pierre Hadot Wittgenstein ve Dilin Sınırları DoğuBatı Yayınları 2009 Kitabını İndir

Written by

 Büyük antik felsefe uzmanı Pierre Hadot, bu küçük fakat derin kitapta Wittgenstein konusunda birbiri içine geçen üç felsefi hikâye sunmaktadır okuyucuya: ilkin, Wittgenstein felsefesinin hemen hemen hiç bilinmediği bir dönemde, onun ifade ettiği tertemiz bir anlayışın bir feylesofun düşünce rotanında oynadığı belirleyici rol ve bu bulgunun yarattığı açılımlar. İkinci olarak, gerek dünya felsefe tarihi içindeki yeri, gerekse asrımızın düşünce abuhavanında yarattığı tesiri tartışılmaz derecede ehemmiyetli olan bu büyük feylesofun devrimci boyutu… Nihayet ve belki de en ehemmiyetlisi, Wittgenstein’m birbirinden değişik olan fakat birbirini bitiren iki ayrı dönemindeki tezlerinin son derece Özetleyici ve anlaşılırbir açıklaması.Tractatus Logico Philosphicus’a hasredilen ilk iki metin, Wittgenstien’ın ifade ettiği “Dil içinde dile getirilen, dil ile dile getirilemez” yönteminden hareketle, söze sığmayan üzerine bir düşünüm geliştirir. Wittgenstein’ın ikinci dönem düşüncesini temsil eden Felsefi Soruşturmalar’ı konu alan son iki yazı ise, bu metinde açık ifadesini bulan devrimci dil kuramının dil ve düşünce anlayışımızda yarattığı büyük etkiler üzerine odaklanır: dil oyunları mefhumu ve hayat biçimi anlayışı Hadot’yu felsefî söylemin tabiatı üzerine düşünmeye götürür. İşlevi nesneleri göstermek ve düşüncelere tercüman olmak olan bir dil yoktur, fakat başka şeyler arasında, dinleyici üzerinde bir tesir yaratmaya yönelik dil oyunları vardır… Felsefi dil belli bir etkinlik perspektifi içinde “tinsel bir alıştırma” olarak anlaşılmalıdır.Daha ehemmiyetlisi, felsefi söylem belli bir yaşam tarzının seçiminden bağımsız mutlak teorik bir etkinlik değildir. Aksine söz ve eylem, felsefi söylem ve feylesofça yaşam, birbirinden ayrılmaz bitirici bir bütündür. Ve felsefe hayretle başlar: “Dünyanın nasıl olduğu değildir gizemli olan, olmasıdır.”…Wittgenstein’ın analitik-pozitivist düşüncesinin Ötesinde mistik olana değin getirdiği açılıma kulak vermek isteyenler için…

Pierre Hadot Wittgenstein ve Dilin Sınırları DoğuBatı Yayınları 2009 Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir