background img
Haz 1, 2018
84 Views

Osmanli’larda Lalalik Muessesesi – Kenan Ziya Tas Kitabını İndir

Written by

Osmanli’larda Lalalik Muessesesi – Kenan Ziya Tas :Kendisinden evvelki Türk devletleri gibi, Osmanlı Devleti de yönetimsel manada müesseseleri ve kaideleri olan bir devletti. Bu müesseseler ve kaideler yeniden kendisinden önce kurulan, gerek tarihi gerek coğrafi gerekse kültürel sebeplerle ortak orijin ve ilişki içinde olduğu diğer devletlerin tesirini taşıyordu. Bu ananesi devam ettirme veya anlayıştaki ortaklık, müesseselerin yaşatılıp devam ettirilmesinde kendisini açıkça gösteriyordu. Bu müesseselerin biri de lala dediğimiz, Osmanlı şehzadelerinin devletin yönetilmesi noktasındaki eğitimlerinden mesul olan kişilerin temsil ettiği müesseseydi.Genel olarak lalalık kurumu veya müessesesi dediğimiz şehzadelerin yetiştirilmesi ile meşgul olma işi; ortaya çıkışı gelişimi, bozulması ve buna bağlı olarak devlet hayatına tesirlerinin incelenmesi ve üzerinde düşünülmesi şart olan bir konudur.Bu bakımdan tarihî perspektif ile bu kurumun işleyişi ve tarihi seyir içinde izlediği gelişme ve değişme çizgisi ve nihayet bu vaziyetin, ait olduğu devlet üzerindeki pozitif veyahut negatif tesirlerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Osmanli’larda Lalalik Muessesesi – Kenan Ziya Tas Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir