background img
Ağu 13, 2018
74 Views

Osmanlı Vampirleri:Söylenceler, Etkiler, Tepkiler – Salim Fikret Kırgi Kitabını İndir

Written by

Osmanlı Vampirleri:Söylenceler, Etkiler, Tepkiler – Salim Fikret Kırgi Kitabının Açıklaması:

Osmanlı Vampirleri:Söylenceler, Etkiler, Tepkiler – Salim Fikret Kırgi

Salim Fikret Kırgi, sinemada, televizyonda, edebiyatta, popüler
kültürde adeta bir fenomen olan “kurgusal vampir”in “folklorik”
boyutuna bakıyor. Osmanlı Vampirleri “folklorik vampiri” çoğunlukla
“Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Slav ve Grek toplulukların takip ettiği
bir halk inanışı” olarak tanımlayan genel eğilimin göz ardı ettiği bir
noktaya eğiliyor: Folklorik vampirin ortaya çıkış yeri olan coğrafyanın
büyük bölümünün, fenomenin ilk meydana çıkıp tartışılmaya başlandığı
15.18. yüzyıllar arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları
içerisinde olmasına.
Vampirlerle ilgili verilmiş fetvalara, vampirlerle ve doğaüstü varlıklarla
ilgili yazılmış eserlere, seyahatnamelere de göz atarak Osmanlı
Avrupası içerisindeki dinîetnik toplulukların birbirleriyle etkileşimleri
çerçevesinde vampir mitinin tarihine katkı sunan bir çalışma.
“Osmanlı ulemasının vampir salgınlarıyla mücadele konusundaki
görüşleri, mahkemelerin konuyla ilgili almış oldukları kararlar
neydi? Vampir olduğuna inanılan Müslümanlar var mıydı ve eğer
öyleyse onların cesetleri de kazıklanıp yakılıyor muydu? Müslüman
Osmanlıların vampir farkındalığı ne koşullar altında şekillendi ve
halk inanışının Batı Avrupa’da kazandığı tanınırlık sonrası ne yönde
gelişti?”
SALİM FİKRET KIRGİ

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir