background img
Nis 9, 2018
65 Views

Osmanlı Dünyası (Ciltli ) – Christine Woodhead Kitabını İndir

Written by

Osmanlı Dünyası (Ciltli ) – Christine Woodhead Kitabının Açıklaması:

Osmanlı Dünyası (Ciltli ) – Christine Woodhead

Osmanlı İmaparatorluğunda Göçebeler ve Aşiretler – Reşat Kasaba Erken İmparatorluk Çağında Osmanlı Ekonomisi – Rhoads Murphey Arazi Hukuku – Colin Imber Balkanlar’da Bir Kadı: 17. Yüzyılda ve 18. Yüzyıl Başında Sofya – Rossitsa Gradeva İmaretler – Amy Singer Devlet İnşası ve Mezhepleşme Çağında Sufiler – Derin Terzioğlu Bâb-ı Hümayun ve Diğer `Kapılar’ – Metin Kunt ™Der Huzur u Rahat-ı Hâkânî∫: Bir Toposun İnşası – Hakan T. Karateke Tercüme ve İmparatorluk Hakkında: Rönesans Aracıları Olarak 16. Yüzyıl Osmanlı Enderun Tercümanları – Tijana Kristič Osmanlı Dilleri – Christine Woodhead Etnisite, Irk, Din ve Toplumsal Sınıf: Osmanlı Fark İşaretleyicileri – Baki Tezcan Suriyeli Kızılbaşlar ve Osmanlı Şiiliği – Stefan Winter Şiddetin Egemenliği: 1550 ila 1700 Arasında Celaliler – Oktay Özel Evrensellik İddiaları ve Gerçeklik Arasında: Erken Modern Dönemde Osmanlı Sınır Boyları – Dariusz Kolodziejczyk Sınırı Savunmak ve Yönetmek: Osmanlı Macaristan’ı Örneği – Gábor —goston 16. ve 17. Yüzyıllarda Kürdistan’daki Osmanlı Sınır Boyu – Nelida Fuccaro Osmanlı İmparatorluğunda Fetih, Kentleşme ve Veba Ağları (1453-1600) – Nükhet Varlık Osmanlı Cezayir Seçkinlerinin Periferileşmesi – Tal Shuval Osmanlı Dünyasının Bir Ucunda: Amsterdam’da Gayrimüslim Osmanlı Tüccarları – İsmail Hakkı Kadı Efendiler, Hizmetkârlar ve Köleler: Erken Osmanlı Halep’inde Kentli İleri Gelenlerin Arasında Kapıların Oluşumu – Charles L. Wilkins Padişahın Onayına Tabi Olmak: 17. ve 18. Yüzyılda İstanbul’da Lonca Antlaşmaları İçin Müzakere Eden Zanaatkârlar – Suraiya Faroqhi Osmanlı Kahire’sinde Zanaatkâr ve Esnaf Arasında Okuryazarlık – Nelly Hanna ™Kadir-i Mutlak’ın Rehberliğinde∫: Stephan Schultz’un Osmanlı İmparatorluğundaki Seyahati (1752-6) – Jan Schmidt Seçme Hakkı: Osmanlı Yunanistan’ında Osmanlı, Kilise ve Millet Adaleti – Eugenia Kermeli Hukuk ve Evlilik Özneleri Olarak Osmanlı Kadınları – Başak Tuğ İfade Biçimleri ve Mecraları: İstanbul ve Ötesi (1600-1800) – Tülay Artan Eski Rejim ve Osmanlı Ortadoğu’su – Ariel Salzmann Osmanlı Mali Yönetiminin Dönüşümü (yaklaşık 1600-1850) – Michael Ursinus Geç Dönem Osmanlı Dünyasında Taşradaki İktidar Sahipleri ve İmparatorluk: Çatışma mı, Ortaklık mı? – Ali Yaycıoğlu Osmanlı Döneminde Arapça Konuşan Dünya: Sosyopolitik Bir Çözümleme – Ehud R. Toledano

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir