background img
May 26, 2018
88 Views

Osmanlı Batılılaşması Bağlamında 18.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul – Mert Ağaoğlu Kitabını İndir

Written by

Osmanlı Batılılaşması Bağlamında 18.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul – Mert Ağaoğlu Kitabının Açıklaması:

Osmanlı Batılılaşması Bağlamında 18.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul – Mert Ağaoğlu

18. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA İSTANBUL
Osmanlı İmparatorluğu 18. yüzyıla, savaşlarda alınan mağlubiyetler neticesinde imzalanan anlaşmalarla ilk kez büyük toprak kayıpları yaşayarak girmişti. Bu yüzyılda özellikle Osmanlı askerî teknolojisinin Batı karşısında gerilediği gözlemlenmektedir. Batı üzerindeki nüfuzunu ve üstünlüğünü kaybeden Osmanlı, gözünü Avrupa’ya özellikle de Fransa’ya çevirmiş, bu yüzyılda askerî eğitim ve sanat alanında yenileşme çabaları yaşanmıştır.
Batılılaşma çabaları olarak da adlandırılan bu yenileşme hareketleri içinde mimarî önemli bir yer tutmaktadır. 18. yüzyılın ikinci yarısında bu durumu somut olarak yansıtan pek çok eser vücuda getirilmiştir. Bu eser, Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid devirlerinde İstanbul’da inşa edilmiş eserleri Osmanlı Batılılaşması bağlamında ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, çalışmada adı geçen eserler bulundukları bölge ve banîleri açısından da mukayese edilmiştir.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir