background img
Mar 13, 2018
63 Views

Osman Pamukoglu Unutulanlar Disinda Yeni Birsey Yok Kitabını İndir

Written by

Osman Pamukoglu   Unutulanlar Disinda Yeni Birsey Yok Savaşı, O’nun ne olduğunu bilmeyen ve asla ateş altında bulunmayanlarçıkarmış ve yol açmışlardır. Savaşın ahlâkla alakalı bölümü onu yapan veyaşayanlarla değil, yol açanlarla ilgilidir.Bugüne kadar tüm savaşlarda yalnızca ve yalnızca anneler kaybetmiştir. Başka hiçkimseye bir şey olmamıştır. Hiçbir netice, annenin kabre kadar devam edecek olanyûreğindeki ateşe mecal olamaz. Acı çekmeyen ve çekenlerden haberi olmayanacıları dindirmenin yollarını aramaz, arasa da doğru şeklini bulamaz.Đnsanlığın 5000 senelik yazılı tarihi aslında savaş tarihinden başka bir şeydeğildir. Korkular ittifakları, ittifaklar savaşları doğurmuştur. Bir savaş,daha sonraki savaşın tohumlarım atmıştır.Dünyada insandan başka bir canlı türü var mı? Gençlerine silah verip, onlarakendi cinslerini nasıl öldürmesi gerektiğini öğreten? Öldürme işini iyi yaptındiye kahraman duyuru eden ve madalya takan? Bunu tek hücreliden memelilere kadarismen tanımlanabilmiş milyonlarca canlıdan yalnızca insanlar yapar.Savaşla mukayese ettiğinde diğer beşeri tüm uğraşlar kolay ve sıradan kalır.Đnsandaki altı temel duyu; mutluluk, elem, hiddet, korku, şaşkınlık ve tiksinmeaynı anda yalnızca muharebelerde yaşanabilir.Đnsanlar, ekseriyetle düştükleri yere bakarlar. Önce, neye taialdıkla-nnabakmalıdırlar. Tarih ise, hatır gönül tanımaz. Verdiği derslerin bedelini peşinalır. Gelecekte oynayacak film, her vakit bölümler halinde gösterilir, amakasırgayı sezmek, bir algı ve kapasite mevzusudur. ‘Tepenin öbür yanını görmek”sıradanların sahip olduğu bir kabiliyet değildir. Topluma iyi ve kötü doğruşekliyle anlatıhrsa, onlar kesinlikle doğru olanı bulacaklardır. Đnsanlar sorununne olduğunu öğrenmeye korkmamalıdır. Problem tam ve teferruatlarıyla bilinmezse,tamamı asla öğrenilemez.Bu kitap, Türkiye’nin en uç köşesi, vakitten, mekândan ve hem de çağından uzak,dağların şehri Hakkari’de 1993-1995 seneleri arasında8 Unutulanlar Dişinda Yenî Bir Şey Yokgeçen 778 günde yaşananları gözler önüne serecektir.Ben, hatıralarımı 1993-1995 senelerinde Hakkari ve Kuzey Irak’ta şehit düşen vatanperver (365 subay, astsubay, erbaş ve er, 60 korucu ve 2 polis) ve yaralanan853 gazinin annelerine, en ağır şartlarda dahi hiçbir yakıntılarına tanıkolmadığım, ölümle eğlenen, oynayıp gülerek muharebeye girip şehit ulan veyaralanan Türk askerlerine, tüm mücadele arkadaşlarıma bir görev ve gönül borcuolduğu için yazıyorum.Türk gençleri; Türk Devletinin gelecek kuşaklan, Ulu Önder’iıı kendilerinehitabında yer alan “Memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet vedalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler” sözünü hiç fakat hiç akıllarındançıkarmamalıdır.Kürdistan Đşçi Partisi (PKK) ile yapılan mücadele Hakkari’de ve Kuzey Irak’ta3000 m. üstündeki dağlarda ve dağ geçitlerinde ya kar üstünde veyahut güneşinalanda yürütühnûştür.Bu vahşi tabiatta Nisan ayı ile beraber rengarenk kır çiçekleri açar. Fakatiçinde bulunduğumuz ruh hali bunların hiçbirinin farkına varılmasına imkantanımaz.Metrelerce derin kar ve kır çiçekleri vatanları için gözünü bile kırpmadan şehitolan kahramanlar, Oscar Wilde’ın, ^üçük yaşta can veren kardeşi için yazdığı şiiri.ıkla getirir:“Suskun yürii, O yakında, Karların altında; Yavaşça konuş, O duyabilir, AçanPapatyalarla..”

Osman Pamukoglu Unutulanlar Disinda Yeni Birsey Yok Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir