Oryantalizm / Şarkiyatçılık – Edward Said Kitabını İndir

tarafından
64
Oryantalizm / Şarkiyatçılık – Edward Said Kitabını İndir

Oryantalizm / Şarkiyatçılık – Edward Said Kitabını İndir

Oryantalizm veyahut diğer isimleriyle Şarkiyatçılık, Şarkiyat; Yakın ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı orijinli ve batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak isim.Terim, bir takım çevrelerce negatif bir yan manayla 18. ve 19.asırlardaki endüstri kapitalizminin gelişme döneminin anlayışı tarafından şekillendirilmiş Amerikalı ve Avrupalıların Doğu araştırmalarını tanımlamakta kullanılmıştır.

Bu manada doğuculuk Aydınlanma çağı sonrası Batı Avrupalı beyaz adamın Doğu hakları ve kültürüne yönelik dışarıdan, ötekileştirici, değilleyici ve önyargı dolu yorumlarına işaret etmektedir. Terimi bu bakış açısından ve negatif anlamda kitaplarında -bilhassa de Orientalism (1978) kitabında- kullanan en tanınmış kişi kişi Edward Said’dir. Bernard Lewis gibi batılı akademisyenler ise Said tarafından kelimeye yüklenen bu olumsuz imaları tenkit etmişlerdir.