background img
May 8, 2018
70 Views

Ortaçağ Tüccarları Ve Bankerleri – Jacques Le Goff Kitabını İndir

Written by

Ortaçağ Tüccarları Ve Bankerleri – Jacques Le Goff Kitabının Açıklaması:

Ortaçağ Tüccarları Ve Bankerleri – Jacques Le Goff

XI. ve XIII. yüzyılları arasında, Avrupa Ortaçağı büyük öncüleri tüccar ve ban-kacılardan oluşan gerçek bir ticari devrime tanıklık eder. Bu dönem, uzak mesafe-lere yolculuk yapmayı mümkün kılan bir barış zamanıdır, fakat aynı zamanda önemli bir demografik büyümenin de zamanıdır. Her şeyden önce kentlerin yeni-den doğuşu ve canlanışı söz konusudur. Floransa, Rouen, Brugge, Cenova veya Amiens’teki büyük Ortaçağ fuarlarında kentsel gelişimin ilk izleri, belirli bir ser-bestiyet, dinî vesayetten kurtuluş ve sanatsal faaliyetlerin desteklenişi görülür.
Le Goff, bu çalışmayı toplumsal tarihin akışını açıkça etkilemiş belli bir özneler grubu ve özneleşme sürecini ele alarak yapmıştır. Üstelik bu metinde toplumların geçirdiği zihinsel/kültürel dönüşüm sürecini ülke ülke ele alınan belli kişiler, aileler ve hanedanların özyaşam öyküleri üzerinden açıklamıştır. Le Goff bunu, özellikle erken kapitalizm konusunda çok yoğun ve ayrıntılı araştırmaların yapıldığı İtal-ya, Felemenk, Almanya gibi ülkelerde Ortaçağ tarih çalışmalarının artmasına bağ-lıyor. Kapitalizmin ve kapitalistlerin ya da başvurduğu bir başka ifadeyle, “kendi-lerini ticarete adamış” insanların hangi tarihten başlayarak sözcüğün gerçek an-lamında klasik kapitalizm ve kapitalist kavramlarını içerecek kıvama geldiğinin belirlenmesinin öneminden söz ettikten sonra bu işin ancak özneler, yani kapita-listler tarihine başvurularak yapılabileceğini gösteriyor.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir