background img
Eyl 17, 2018
35 Views

Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi – Erol Eren Kitabını İndir

Written by

Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi – Erol Eren Kitabının Açıklaması:

Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi – Erol Eren

*Psikolojinin Yönetim ve Organizasyonlardaki Yeri ve Önemi *Örgütsel Davranış ve Çağdaş Yaklaşımlar *Algılama ve Atfetme Süreçleri *Kişilik ve Kişisel Farklılıkların Analizi *Örgütlerde Gruplar ve Grupsal Farklılıklar *Örgüt Kültürü *Örgütlerde İnançlar, Tutumlar ve Tutumların Ölçümü *Örgütlerde Moral, Ölçümleri ve Düzeyini Yükseltici Önlemler *Örgütsel Davranışlar, Grup Dinamiği, Değişiklik ve Yeniliklere Karşı Tepkiler ve Önlenmesi *Örgütlerde Psikolojik Sorun ve Şikayetler *İş’de Monotonluk Sorunu ve Önlenmesi *İşe Devamsızlık Sorunu ve Personel Devri *iş Ortamının Fiziksel Sorunları *Örgütsel Stres ve Baş Edebilme Yolları *İş ile Personel Arasındaki Uyumun Sağlanması *Bireylerarası İlişkiler ve Haberleşme *Örgütlerde Yönetsel Yetkenin İrdelenmesi ve Ast-Üst İlişkilerinin İyileştirilmesi *Örgütlerde Yönetime Katılma *Örgütlerde Disiplin ve Disiplinin Gerçekleştirilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar *Liderlik ve Lider Davranışlarının Analizi *Örgütlerde Takım Yönetimi * Örgütlerde Güdülme *Örgütsel Davranış Açısından Çalışanlarda Adalet Algısı, Örgütsel Bağlılık ve İş Tahmini *Örgütlerde Çatışma ve Çatışmanın Çözümlenmesi *Örgüt Geliştirme ve Örgüt Geliştirme Teknikleri

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir