background img
Şub 12, 2018
94 Views

Oral Calislar & Tolga Celik Erbakan & Fetullah Gulen Kitabını İndir

Written by

Oral Calislar & Tolga Celik  Erbakan & Fetullah Gulen pdf kitap okuBilinen ve Bilinmeyen Đslam Said-i Nursi’nin ölümü, islamcı akımlar için bir dönüm noktasıy-dı. Türkiye, darbe söylentileriyle çalkalanırken/en büyük Đslamcı güç Nurcular öncülerinin ölümüne ağlıyorlardı. Said-i Nursi’nin ölümünden bu yana 40 sene geçti, bu dönemde islamcı hareket, çok değişik boyutla¬ra erişti. 1960’larda esen demokrasi ve özgürlük rüzgarına karşı bir dalga¬kıran olarak düşünülen Đslamcı hareket, bu anlayış içinde serpilip bü¬yüdü. Devletin himayesi altında kurulan Komünizmle Mücadele Der¬nekleri, solcuların üzerine saldırtıldı. Aynı zamanda islamcı hareket için¬den büyük bir grup merkez sağın kontrolünden çıktı ve kendisine öz¬gü bir politik parti kurdu. Erbakan ve arkadaşlarının Ulusal Nizam Partisiyle başlayan parti-leşme süreci çeşitli kapatma ve açılmalarla Fazilet Partisi’ne kadar geldi. Onların karşısında yer alan ve AP’yi destekleyen Nurcular, bu sü¬reçte ister istemez siyasileşince kendi içlerinde bir yığın ayrılmalar yaşadılar. Fethullah Gülen, son yıllarda Nurcular içinde en çok büyü¬yen cemaatin öncüsü olarak sivrildi. Büyük bir ekonomik güç yaratıp, bir eğitim silahlı gücüne sahip olan Fethullah Hoca’nın yolculuğu da enteresan inişlerle çıkışlarla dolu. Bu 40 yılın içinde gerçekleşen üç askeri müdahale, siyasi Đslamın maceranın¬de kalıcı izler bıraktı. Bu araştırmamızda, daha çok Đslamcı hareketin iç çekişmelerini ele aldık. Araştırmamız Đslamcıların ‘iç tarihi’ni yansıtıyor bir bakıma. Fark yapı ve anlayıştaki Đslamcıların kendi aralarındaki birlik ve bö-lünmelerini incelemeye ve bunun nedenlerini analiz etmeye gayret sarf ettik. Bunu yaparken bu tarihi yaşamış insanlara erişmeye çalıştık, onlara sualler yönelttik. Bu 40 senelik tarihin tabii ki bir çok boyutu var. Biz daha çok Đslamcılığın politik ve cemaat tarihi üzerinde durduk. Bu akımların ekonomik ve toplumsal boyutları da ayrı bir incelemeyi ge-rektiriyor. Đslamcıların kendi kaynaklarını kullanmaya, değerlendirmeye ve olası olduğu kadar yalın bir gerçeklikle onların tarihini aktarmaya çabaladık. Politik islamın, karanlıkta kalmış, bilinmeyen istikametlerini ol- 5 dukça kapsamı geniş bir şekilde ele alışımızın nedeni, bu konuyu merak edenlere, bu tarihi araştırmak isteyenlere yardımcı olmak ve Türki-ye’nin gerçeği olan bir olguyu gözler önüne sermektir. Politik islamın 40 senelik tarihini ele alırsak, iki ana gövdeyle kar-şılaştığımızı görürüz. Bunlardan birisi Necmettin Erbakan’ın temsil et¬tiği partileşme görevi, ötekisi ise bugün Fethullah Gülen’le temsil edilen cemaatleşme görevi. Her iki öncünün kaderi, ara ara bir araya gelmelerine, vakit zaman ise karşı taraflarda durmalarına sebep oldu. Şimdi her ikisi de, devletten gelen darbelerle sarsıldı. Araştırmamızda Đslamcı hareketin son 40 yılı içinde, iki öncünün zaman zaman ittifak yapan, zaman zaman dövüş eden tarihlerini de ele almaya çalıştık. Erbakan ve Fethullah Gülen’i yargılamak gibi bir niyet gütmedik. Kaldı ki bu bizim işimiz de değil. Biz, Türkiye’nin bir gerçeği olan islamcıların tarihini kendi gerçekliği içinde aktarmayı seçenek ettik. Değerlendirmek okuyucunun hakkıdır. Siyasi Đslamın son 40 yıllık tarihinin kapsamlı bir şekilde ele alın¬dığı bu araştırmayı merakla okuyacağınızı umuyoruz.pdfkitapoku.com keyifli okumalar diler.

Oral Calislar & Tolga Celik Erbakan & Fetullah Gulen Kitabını İndir

Article Categories:
Dini Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir