background img
Şub 12, 2018
77 Views

Omer Seyfettin Ant Kitabını İndir

Written by

Omer Seyfettin  Ant ÖMER SEYFETTİN (1884-1920), Batılı yazarlar gibi öyküler yazan ilkbüyük Türk öykücüsü olarak ün ‘salmıştır.Bu, şu demektir: Türk yazınında öncelikle Ömer Seyfettin, başkişilerigerçekteki kişiler gibi olan, olayları olabilir ve belli vakitte, belli birçevrede geçen, sağlam tasarılı öyküler yazmıştır.Ömer Seyfettin, büyük bir «milliyetçi» olarak da tanınmıştır. O, Türkdilinin bağımsızlığını, başka bir deyişle o zamanlar Türk dilindeki yabancı kurallarınatılmasını, yabancı eklerin, dilde yerleşmemiş yabancı sözcüklerinkullanılmamasını müdafaa etmiştir. Milli benliğimizi tanımamız, sevmemiz,bu yolda çalışmamız gerektiği savını – coşkunlukla – ileri sürmüştür.Bunun için, bol bol kendi çağını (milli duygu ve uyanıklıktanyoksunluğu, tembellik ve boş -inançları) yermiş ve tarihteki Türkleri veTürklüğü (yurtseverliği, kahramanlığı, gayretkeşliği, bilgi ve anlayışgücünü) övmüştür.Buna göre, Ömer Seyfettin, en çok, 1908 ile 1920 arasındaki Osmanlıİmparatorluğu’nu yeren ve Yükselme Devri’ndeki kahramanlıkları,kahramanları överek örnek gösteren öyküler yazmıştır. Kendi çocuklukanılarıyla insanoğlunun karmaşık duygu ve davranışlarını da öykülerinekonu olarak almıştır.Demek ki; Ömer Seyfettin’in öykülerindeki olaylar, ya direk doğruyakendi gördüğü veyahut tarihte okuduğu olaylar; kahramanlar ise gerçekkişilerdir.Onun öyküleri, sağlam ve alışılmış bir tasarı içinde gelişir. O, öykülerine,alaka çekici bir konuşma, ya da olayın geçtiği yeri, olay kahramanlarınıtanıtmakla başlar. Olay, okuyanın merakını çoğalta çoğalta gelişir,nihayetinde beklenmedik bir sonuçla mesele çözülür ve öykü biter.O, öykülerini, savunmasını yaptığı bağımsız, arı ve güzel Türkçe’yleyazdı. Bunun yanında; her vakit alay eden, hele yerdiklerini gülünçdüşürerek yerden yere vuran bir tutumu olduğunu da söylemeliyiz.Bu kitapta, Ömer Seyfettin’in dört küçüklük hatıra-sıyla (Hepsi bu kadardır.)daha önceki Türkler’ın kahramanlıklarını, açıkgözlüklerini, kan dökmekten nasılwww.cizgiliforum.com Sayfa 2kaçındıklarını, mertliklerini, hem kendi, hem milli onurlarınadüşkünlüklerini, yurtseverliklerini anlatan beş öyküsünü bulacaksınız.Bugün, Ömer Seyfettin’in, uğrunda onca savaştığı Türkçe’si dahi eskimiş,yer yer yeni kuşaklarca anlaşılmaz olmuştur. Bunun içindir ki, bu öyküleriyeni yetişenlerin anlayacakları, alaka duyacakları bir biçime sokmak içinyeniden işlememiz, elden geçirmemiz gerekti. Ayrı olarak, sayfa diplerine, buöykülerde geçen ve bugünün çocuklarının yabancısı oldukları türlükavramlarla tarihteki kahraman ve yer isimlerini izah edici notlar da kondu.Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde ve bütün benliğimizde Türkleşmeyolunda verdikleri hızla, kendi erekleri dahi geçirilmiştir, artık. Zamanlabu kitaptaki öykülerin dili dahi eskimiş olacaktır. Nedir ki; o, ÖmerSeyfettin, her vakit ilk ve kuvvetli bir kahraman olarak anılacak ve seveseve okunacaktır.

Omer Seyfettin Ant Kitabını İndir

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir