background img
May 31, 2018
99 Views

Oğuz Tekin – Eski Yunan Tarihi Kitabını İndir

Written by

Oğuz Tekin – Daha önceki Yunan Tarihi :Daha önceki Yunan ve Roma dünyası; politika, hukuk, askerlik, mimarlık, sanat, düşünce ve tarih yazıcılığı alanlarında günümüz Batı muasırlığı üzerinde çok ehemmiyetli etkiler bırakmıştır. Batı dünyası -Girit’teki Minos muasırlığı ve Yunanistan’daki Miken muasırlığını da kapsayacak şekilde- Daha önceki Yunan ve Roma muasırlıklarının bıraktığı kalıt üzerine heyetmiştir. Bu kitapta takriben 3500 senelik bir dönemin tarihi ele alınmaktadır. “Polis” tecrübe et şehir-devletlerinin kurulmaya başlaması, kolonizasyon, tabiat feylesofları, demokrasi ve demokratik idare biçiminin ortaya çıkışı, Herodotos ve Thukydides ile tarihçiliğin gelişimi, edebiyat, felsefe, Sokrates’in idamı, Büyük İskender ve Hellenistik krallıklar, Roma’da kraliyet, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri, sınıf mücadeleleri, Hannibal ve Kartaca Savaşları, “Roma Mucizesi”, İç Savaş ve Caesar, Augustus ve Roma Sulhu, çok tanrılı dinden Hıristiyanlığa geçiş, imparatorluğun ikiye ayrılması ve Batı Roma’nın yıkılması gibi Antik Çağ tarihine damgasını vuran olaylar ve kişiler Daha önceki Yunan ve Roma Tarihine Giriş’te detaylı bir şekilde sunuluyor.

Oğuz Tekin – Eski Yunan Tarihi Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir