background img
Haz 7, 2018
100 Views

Ögeday Kaan Devrinde Türkistan Ganizhamal Kushenova Kitabını İndir

Written by

Ögeday Kaan Devrinde Türkistan  Ganizhamal KushenovaOrtaçağ Tarihi için kısa bir vakit dilimini içeren “Ögedey Kaan DevrindeTürkistan ve Maveraünnehir (1229-1241)”, Moğol Devleti tarihinde bu güne kadarayrı bir konu olarak ele alınmamıştır. Cengiz Han’ın varisi olan Ögedey dönemi,Moğol Devleti’nde millet örgütü devrinin başlangıcı ve Türk-Moğol ordusufetihlerinin ikinci devridir. Ayrı olarak Moğol silahlı gücünün Türkleşme devrininbaşlangıcıdır.Bilhassa Ögedey’in döneminde ortaya konulan büyük projelerin başında Batıülkelerinin fethi geliyordu. Diğerleri de Cengiz Han devrinde başlatılan -Çin, İran,Kafkasya, Kore ve Hindistan- fetihlerinin bitirmesi ve Sultan CelâleddinHarezmşah’ın bertaraf edilmesiydi.Moğollar için Türkistan ve Maveraünnehir’i ele geçirmenin ehemmiyeti büyüktü.Zira bu bölge, devletin diğer Asya devletlerine ve Avrupa’ya geçiş yolunda enönemli gelir ve geçiş noktasını teşkil etmişti. Ögedey, tahta oturduktan sonra bölgeyikendisi tarafından atayan memurları aracılığıyla kontrol altında tutmuştur. O,Cengiz’in uyguladığı Yasa ile devlet ananelerini devam ettirmiştir. Dönemin devleterkanında, Ögedey’in büyük kardeşi Çağatay, baş vezir Yeh-lü Çu-tsai, darugaçiMahmut Yalavaç gibi kimi şahıslar büyük ehemmiyete sahip olmuştur.Tez, giriş ve bibliyografi bölümü dışında üç bölümden oluşmaktadır. ÖgedeyKaan Devrinde Moğol Devleti” başlığı altındaki ilk bölümde, Moğol Devleti’ninkurucusu Cengiz Han’ın hayattayken İmparatorluğunu 4 erkek çocuğu arasında taksim etmesive Cengiz’in ölümünden itibaren Cengiz’in erkek çocuğu Ögedey’in dönemi ele alınmıştır.Ögedey Kaan’ın kişiliği ve devlet idaresi yanı sıra onun döneminde MoğolDevleti’nin genel olarak dış politikanındaki gelişmeleri ve iç politikanındaki çekişmeleredeğinilmiştir.“Ögedey Kaan Devrinde Türkistan ve Maveraünnehir” başlığı altındaki ikincibölüm, dünya tarihinde ayrı bir mevkiye sahip olan Türk kültürü ile onun diğerkültürlerle etkileşimi ve XIII. asırlarda Moğolların Türklerin ülkesine girmeleri iletekrar İslam öncesi daha önceki Türk kültürünün canlanması ele alınmıştır. MoğolDevleti’nde bilhassa Türkistan ve Maveraünnehir bölgesindeki idarî, adlî, maliyeteşkilâtları işlenmiştir.“Türkistan ve Maveraünnehir’de Şehirleşme” isimi altındaki son bölümde,bölgenin sosyal hayatı başka bir deyişle şehir hayatı ile taşra hayatı anlatılmıştır. Daha sonraTürkistan’ın Kuzey, Merkez, ve Batı topraklarında ve Maveraünnehir’dekişehirleşme konusu ele alınmıştır.Çalışmamız yalnızca şahsi gayretlerimizle oluşmuş değildir. Direk veyadolaylı olmak üzere, çalışmamızda bir hayli kişinin emeği bulunmaktadır. Bunlarınbaşında, tarihsel bilgiyi ilmi normlar çerçevesinde işlememde ve bu tezihazırlamamda büyük yardım ve teşviklerini gördüğüm değerli hocam ve tezdanışmanım Doç. Dr. İlhan ERDEM’e teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. MelekDELİLBAŞI, Prof. Dr. Abdulkadir YUVALI ve tez düzenini kontrol ederek biçimbakımından yardımcı olan Araş. Gör. Mustafa UYAR hocalarıma ve endirekt katkılarıbulunan Dr. Hatice ORUÇ ve Araş. Gör. Murat KEÇİŞ hocalarıma ve arkadaşımEmel KILIÇ’a ve tüm emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım.

Ögeday Kaan Devrinde Türkistan Ganizhamal Kushenova Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir