Nurul İzah -Yeni Dizgi Kitabını İndir

tarafından
47
Nurul İzah -Yeni Dizgi Kitabını İndir

Nurul İzah -Yeni Dizgi Kitabının Açıklaması:

Nurul İzah -Yeni Dizgi

Tam İsmi Nûru’L-Îzâh Ve Necâtü’L-Ervâh Olan Bu Eser Hasan Bin Ammâr Eş-Şürünbülâlî (Rah.) Tarafından Hanefî Fıkhının İbâdetler (Namaz Ve Oruç) Kısmına Dâir Hazırlanmış Bir Eserdir. Hacmi Küçük Olmasına Rağmen Çok Faydalı Ve Kıymetli Bir Eserdir. Müellif İbaresi Çok Kolay Olan Bu Eseri Mübtedîler İçin Hazırlamıştır. Müellifin Yazdığı Hac Ve Zekât Kısmı Da Kitabın Sonuna İlâve Edilmiştir. Şerhi, Merâkı’L-Felâhtır. İmdâdü’L-Fettâh Da Merâkı’L-Felâh’In Şerhidir. Tahtavî De Merâkı’L-Felâh’In Hâşiyesidir. Mehmed Zihni Efendi Nîmet-İ İslâmı, Merâkı’L-Felâh’I Esas Alarak Yazmıştır, Merâkı’L-Felâh’In Tercümesi Gibidir.