background img
Ağu 26, 2018
79 Views

Nuru’l-İzah Kitabını İndir

Written by

Nuru’l-İzah Kitabının Açıklaması:

Nuru’l-İzah

Tam İsmi Nûru’L-Îzâh Ve Necâtü’L-Ervâh Olan Bu Eser Hasan Bin Ammâr Eş-Şürünbülâlî (Rah.) Tarafından Hanefî Fıkhının İbâdetler (Namaz Ve Oruç) Kısmına Dâir Hazırlanmış Bir Eserdir. Hacmi Küçük Olmasına Rağmen Çok Faydalı Ve Kıymetli Bir Eserdir. Müellif İbaresi Çok Kolay Olan Bu Eseri Mübtedîler İçin Hazırlamıştır. Müellifin Yazdığı Hac Ve Zekât Kısmı Da Kitabın Sonuna İlâve Edilmiştir. Şerhi, Merâkı’L-Felâhtır. İmdâdü’L-Fettâh Da Merâkı’L-Felâh’In Şerhidir. Tahtavî De Merâkı’L-Felâh’In Hâşiyesidir. Mehmed Zihni Efendi Nîmet-İ İslâmı, Merâkı’L-Felâh’I Esas Alarak Yazmıştır, Merâkı’L-Felâh’In Tercümesi Gibidir.

Article Categories:
Genel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir