background img
Haz 1, 2018
84 Views

Nur Vergin – Siyasetin Sosyolojisi Kitabını İndir

Written by

Nur Vergin – Politikanın Sosyolojisi :“Prof. Dr. Nur Vergin’İn tekrar gözden geçirerek yenilediği Politikanın Sosyolojisi – Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar… İktidar, yasallık, siyasal sistem nedir? Toplum elitlerinin iktidarı mı, otoritesi mi var? Politikada arkadaş-düşman ayırımı ne manaya geliyor? Kültür politikası belirler mi? Demokratik yasallık çağdaş devletin olmazsa olmaz niteliği midir? Machiavelli’den Althusser’e, Gramsci’den Foucault’ya, Marx’tan Weber’e, Habermas’tan Nietzsche’ye kadar uzanan kavramların macerası… Aydınlanma felsefesi ile modernitenin hikâyesi. Bir karşıt görüşlü akım olarak postmodernizm ve kimlik siyasetleri… Kitap Politika Sosyolojisi dersini veren bir hayli akademide ders kitabı olarak okutuldu ve gerek talebelerden gerekse öğretmenlerden tam not aldı. Akademik çevrenin yanı sıra kitap, politika ile sosyolojiyi ve aralarındaki çetrefil ilişkiyi merak edenler tarafından da alakayla karşılandı. Günümüz siyasetini anlamamız, yaşadığımız politik olaylara mana verebilmemiz için bir anahtar. Her gün sokakta, işyerinde, hanemizde duyduğumuz siyaset kavramlarına temizlik kazandıran bir çalışma.”

Nur Vergin – Siyasetin Sosyolojisi Kitabını İndir

Article Categories:
Akademik Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir